fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

NSA: brak możliwości zaskarżenia bezczynności organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o uzupełnienie decyzji narusza prawo do sądu

Adobe Stock
Naczelny Sąd Administracyjny wskazał w jednym z wyroków, że wykluczenie możliwości zaskarżenia bezczynności organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o uzupełnienie decyzji mogłoby naruszać prawo do sądu.

Przepisy procedury administracyjnej wyznaczają terminy załatwienia spraw przez organ administracji. Jest to przejaw zasady ogólnej szybkości postępowania. Organy administracji publicznej powinny bowiem działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia (art. 12 § 1 kpa).

Sprawy powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki (art. 35 § 1 kpa). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ (art. 35 § 2 kpa).

Czytaj też:

Postępowanie administracyjne: zwłoka w załatwieniu sprawy to nie zawsze wina urzędu

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić ni...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA