fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Ordo Iuris proponuje zmiany w KPC

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Instytut Ordo Iuris przygotował propozycję zmian w Kodeksie Postępowania Cywilnego, których celem jest przeciwdziałanie prowadzeniu niezasadnych postępowań o pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej na podstawie fałszywego zawiadomienia.

W opinii Instytutu Ordo Iuris obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) są wyjątkowo niekorzystne dla rodziców pomówionych o niewłaściwe wykonywanie władzy rodzicielskiej. Relatywnie często zdarza się, że na podstawie zawiadomienia nieznajdującego podstaw faktycznych (np. w wyniku konfliktu rodzinnego, złośliwego zawiadomienia ze strony sąsiadów, osoby chorej psychicznie czy dyrekcji szkoły skonfliktowanej z rodzicami) sądy opiekuńcze wszczynają z urzędu długotrwałe postępowanie o pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Instytut zwraca uwagę, że w wielu przypadkach dzieci umieszczane są nawet na kilka miesięcy w pogotowiu opiekuńczym lub w innych jednostkach pieczy zastępczej dopóki rodzice nie wykażą, że prawidłowo wykonują władzę rodzicielską. Rodziny, aby skutecznie bronić się przed sądem zmuszone są często do ustanowienia pełnomocnika, co związane jest z wysokimi kosztami.

Według oficjalnych danych Wydziału Statystyk i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości z lat 2000-2012 blisko połowa spraw z zakresu władzy rodzicielskiej nie zakończyła się jej pozbawieniem bądź ograniczeniem.

Rozwiązania zaproponowane przez Ordo Iuris zakładają m.in. zobowiązanie sądu opiekuńczego do oceny na pierwszym postępowaniu, czy zawiadomienie o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu znajduje podstawy faktyczne. Jeżeli sąd już na pierwszej rozprawie stwierdzi, że okoliczności wskazane w zawiadomieniu uzasadniają kontynuowanie postępowania, wówczas będzie mógł je zintensyfikować, jednocześnie jednak będzie mógł eliminować bezzasadne donosy. Instytut wskazuje, iż obecnie sąd w wielu przypadkach w ogóle nie przesłuchuje osoby zawiadamiającej, a to jest kluczowe dla oceny wiarygodności takiego zawiadomienia i dalszego procedowania. Propozycja Ordo Iuris zakłada również, aby w sprawach wszczętych z urzędu w sposób bezzasadny, rodzicom zwracano poniesione przez nich koszty. Obecnie polskie ustawodawstwo nie przewiduje takiej możliwości.

- Propozycja Ordo Iuris nie kwestionuje powszechnego obowiązku zawiadomienia o przypadkach krzywdzenia dziecka, lecz wzmacnia instytucję rodziny i ułatwia dochodzenie sprawiedliwości – mówi dr Joanna Banasiuk, wiceprezes Ordo Iuris. – Liczymy, że zaproponowane zmiany legislacyjne, przygotowane w oparciu o bogate doświadczenia procesowe Instytutu, spowodują zmniejszenie liczby nieuzasadnionych postępowań sądowych w przedmiocie władzy rodzicielskiej – dodaje dr Banasiuk.

Każdy może wyrazić swoje poparcie dla proponowanych zmian popisując petycję, skierowaną do Ministra Sprawiedliwości: http://www.maszwplyw.pl/dajmy-rodzinom-szanse-obrony-m,63,k.html

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA