fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Ile VAT można odliczyć przy zakupie jednośladu

Fotolia.com
W rozliczeniu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi można uwzględnić co do zasady 50 proc. podatku naliczonego. O tym jakich środków lokomocji dotyczy to ograniczenie, decydują przepisy prawa o ruchu drogowym.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i wykonująca wyłącznie czynności opodatkowane) chciałaby kupić do firmy motocykl, skuter lub motorower, którym będzie się poruszała w celach firmowych. Czy z tytułu takiego zakupu będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia całości VAT? Co z VAT od wydatków dotyczących nabytego jednośladu, np. z faktur za paliwo? – pyta czytelnik.

Kwota podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi ograniczona jest, co do zasady, do 50 proc. (zob. art. 86a ust. 1 ustawy o VAT). Wydatki, których dotyczy to ograniczenie, są określone w art. 86a ust. 2 ustawy o VAT. Z kolei pojazdami samochodowymi w rozumieniu omawianych przepisów są pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (zob. art. 2 pkt 34 ustawy o VAT). W świetle tych przepisów wysokość kwot podatku naliczonego od wydatków związanych z jednośladami zależy od konkretnego przypadku.

Wydatki z 50-proc. odliczeniem

Z pojazdami samochodowymi związane są wydatki dotyczące:

1) nabycia, importu lub wytworzenia pojazdów samochodowych oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2) używania pojazdów samochodowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Motocykle

W świetle przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym motocykle są pojazdami samochodowymi. Oznacza to, że motocykli dotyczą ograniczenia określone w art. 86a ustawy o VAT. Jeżeli więc motocykl nie jest uznawany za pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na sposób wykorzystywania (zob. art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT; zob. również interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 6 marca 2015 r., IBPP2/443-1169/14/ICz), to kwota podatku naliczonego w przypadku dotyczących go wydatków (w tym przy nabywaniu motocykli oraz przy nabywaniu paliwa wykorzystywanego do ich napędu) ograniczona jest do 50 proc. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2016 r. (IBPP2/4512-196/16/ICz). W piśmie tym czytamy, że „Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50 proc. kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie przedmiotowego motocykla oraz 50 proc. kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem paliwa wykorzystywanego do napędu tego motocykla oraz przeglądów technicznych i części związanych z jego eksploatacją, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy, o ile nie wystąpią okoliczności wyłączające to prawo wynikające z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług".

Nieistotny w omawianej sytuacji wyjątek dotyczy motocykli, które nie są przeznaczone do jazdy po drogach publicznych, np. motocykli używanych do zawodów żużlowych. Takie motocykle nie są pojazdami samochodowymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym (a w konsekwencji w rozumieniu VAT), więc nie dotyczą ich przepisy ograniczające kwotę podatku naliczonego od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych (zob. przykładowo interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 września 2014 r., ITPP2/443-711/14/KT).

Motorowery

Przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym uznają za motorower pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h (zob. art. 2 pkt 46 ustawy – Prawo o ruchu drogowym). W przeciwieństwie do motocykli, motorowery nie są przez przepisy ustawy – Prawo u ruchu drogowym uznawane za pojazdy silnikowe (zob. art. 2 pkt 32 ustawy – Prawo o ruchu drogowym), a tym samym nie są pojazdami samochodowymi w rozumieniu tej ustawy oraz ustawy o VAT. Kwota podatku naliczonego od wydatków związanych z motorowerami (w tym kwota podatku naliczonego przy nabywaniu motorowerów) nie jest ograniczona do 50 proc.

Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 12 marca 2015 r. (IPPP1/443-1369/14-5/BS). Czytamy w niej, że „motorower nie jest pojazdem silnikowym. Tym samym nie jest pojazdem samochodowym. W związku z tym ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego, o których mowa w art. 86a ustawy, nie mają zastosowania w przypadku używania motoroweru".

Skutery i motorynki

O tym jaka kwota stanowi kwotę podatku naliczonego przy zakupie skutera lub motorynki oraz czy można odliczać podatek naliczony przy nabywaniu paliwa wykorzystywanego do ich napędu decyduje to, czy według ustawy – Prawo o ruchu drogowym skuter lub motorynka uznawane są za motocykl czy za motorower. Z przepisów tych wynika, że pojazdy jednośladowe:

1) zaopatrzone w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h, klasyfikowane są jako motorowery (zob. art. 2 pkt 46 ustawy – Prawo o ruchu drogowym); jeśli według tej definicji skuter lub motorynka stanowi motorower, to kwotą podatku naliczonego przy ich nabyciu jest cała kwota podatku wynikającego z faktury dokumentującej jego nabycie oraz istnieje możliwość odliczania podatku naliczonego przy zakupach paliwa wykorzystywanego do ich napędu (zob. przykładowo interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 12 marca 2015 r., IPPP1/443-1369/14-5/BS),

2) zaopatrzone w silnik o pojemności przekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja nie ogranicza prędkości jazdy do 45 km/h, klasyfikowane są jako motocykle (zob. art. 2 pkt 45 ustawy – Prawo o ruchu drogowym); jeśli według tej definicji skuter lub motorynka stanowi motocykl, to kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu, co do zasady, stanowi 50 proc. oraz, co do zasady, nie istnieje możliwość odliczania podatku naliczonego przy zakupach paliwa wykorzystywanego do ich napędu.

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA