fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Krajowa Administracja Skarbowa od 2017 roku

Fotorzepa, Michał Walczak
Z początkiem 2017 roku zacznie działać Krajowa Administracja Skarbowa jako połączenie dzisiejszych trzech służb fiskalnych.

Uchwalona w piątek ustawa przewiduje integrację pionów skarbowości, które dziś działają oddzielnie. Zamiast dzisiejszych urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej i urzędów celnych powstaną urzędy skarbowe i celno-skarbowe. Zadaniem tych pierwszych ma być „zwykły" pobór podatków od uczciwie działających podatników. Urzędy celno-skarbowe będą się zajmowały, oprócz poborem danin importowych i akcyzy, także ściganiem przestępstw fiskalnych. Jednym z pionów nowej administracji ma być też Krajowa Informacja Skarbowa, zajmująca się m.in. wydawaniem interpretacji prawa podatkowego.

Jednym z podstawowych celów tych zmian ma być integracja baz danych o podatnikach, umożliwiająca sprawniejsze kontrole i wychwytywanie nieprawidłowości. Posłowie składający projekt (który w rzeczywistości powstał w Ministerstwie Finansów) argumentowali zmiany m.in. potrzebą uszczelnienia systemu podatkowego i zmniejszeniem biurokracji. Poprawie działalności nowych służb ma służyć też powołanie w ustawie Krajowej Szkoły Skarbowości. Ma ona kontynuować tradycje Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów

KAS ma istnieć od 1 stycznia 2017 r. Ma być podporządkowana ministrowi finansów, a jej szefem ma być jeden z wiceministrów. Niektóre przepisy ustawy, zwłaszcza dotyczące Centrum Informatyki KAS, mają wejść w życie rok później.

Projekt ustawy wzbudzał wiele protestów, zwłaszcza środowiska celników. Przedstawiciele celniczych związków zawodowych zgłaszali obawy, że po reformie ich służba zatraci swój charakter i nie będą mogli należycie spełniać swoich obowiązków. Jednak, jak zauważył przed głosowaniem poseł Łukasz Schreiber (PiS), w wyniku tych zastrzeżeń przyjęto wiele poprawek do ustawy.

Wbrew pierwotnym planom nie zlikwidowano oddziałów celnych ani delegatur urzędów celnych. Lata przepracowane w Służbie Celnej mają być wliczane do stażu pracy funkcjonariuszy nowej służby. Wprowadzono też zmianę umożliwiającą utworzenie 1500–1800 miejsc pracy na lotniskach.

Ustawa ma też stawiać wymóg kandydatom na dyrektora izby administracji skarbowej, by zawczasu co najmniej pięć lat pracowała w organach skarbowych i kompetencje kierownicze.

W trakcie prac sejmowych zgłoszono też kilkaset innych poprawek, w większości odrzuconych. Tak się stało m.in. z inicjatywą posłów PO, by zagwarantować zatrudnienie w KAS wszystkich pracowników administracji skarbowej oraz Służby Celnej.

Poważne zastrzeżenia niskiej jakości legislacyjnej projektu zgłaszały m.in. Krajowa Rada Sądownictwa, Narodowy Bank Polski, Sąd Najwyższy i inne instytucje. – To nie jest dobry projekt. To projekt, który wprowadza chaos w administracji skarbowej – komentował wątpliwości poseł Janusz Cichoń (PO).

Posłowie uchwalili też osobną ustawę, która wprowadza reformę. Zmienia ona 160 innych ustaw. Zmiany polegają głównie na wprowadzeniu zmodyfikowanych pojęć odnoszących się do nowej administracji skarbowej.

W ustawie tej uregulowano też kwestie przejściowe dotyczące m.in. prowadzenia postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy. Przykładowo postępowanie prowadzone przez naczelnika urzędu celnego jako organu pierwszej instancji będzie dalej prowadził właściwy naczelnik nowego urzędu celno-skarbowego.

Etap legislacyjny: ustawa trafi do Senatu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA