fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia prawnicze

Ile adwokaci zapłacą za polisę OC

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Po raz pierwszy ubezpieczeniem OC objęte będą wszelkie formy wykonywania zawodu adwokata, takie jak spółki cywilne, partnerskie i komandytowe.

Naczelna Rada Adwokacka podpisała z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.    umowę w sprawie ubezpieczenia swoich członków w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Umowa  obowiązywać będzie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2021 roku. Zakłada wybór jedenastu progów ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie podstawowe będzie znacznie tańsze od dotychczasowego - zapewnia NRA. Przykładowo, w wariancie 50 000 euro - o 96 zł w skali roku, zaś dla sumy gwarancyjnej 100 000 euro wraz z ubezpieczeniem dodatkowym - o 139 zł w skali roku.

Ubezpieczenie podstawowe z sumą gwarancyjną 50.000 euro będzie kosztować rocznie 120 zł (rata miesięczna składki – 10 zł, dotychczas było to 18 zł).

Z ubezpieczeniem podstawowym w wariantach sumy gwarancyjnej przedstawionych poniżej związane jest ubezpieczenie dodatkowe na sumę 250 000 euro (7 000 000 euro dla wszystkich ubezpieczonych), dla którego składka miesięczna wynosi 6 zł i w związku z tym kwoty gwarancyjne i składki są następujące:

- dla 100.000 euro – 228 zł roczne ( rata miesięczna składki – 19 zł plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie 25 zł – poprzednia składka 38 zł)

- dla 150.000 euro – 768 zł rocznie ( rata miesięczna składki – 64 zł plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie 70 zł)

- dla 200.000 euro – 984 zł rocznie ( rata miesięczna składki – 82 zł plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie 88 zł)

- dla 250.000 euro – 1404 zł rocznie ( rata miesięczna składki – 117 zł plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie 123 zł)

- dla 300.000 euro – 1860 zł rocznie ( rata miesięczna składki – 155 zł plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie 161 zł)

- dla 400.000 euro – 2328 zł rocznie ( rata miesięczna składki – 194 zł plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie 200 zł)

- dla 500.000 euro – 2568 zł rocznie ( rata miesięczna składki – 214 zł plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie 220 zł)

- dla 1.000.000 euro – 3012 zł rocznie ( rata miesięczna składki – 251 zł plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie 257 zł)

- dla 1.500.000 euro – 3840 zł rocznie ( rata miesięczna składki – 320 zł plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie 326 zł)

- dla 2.000.000 euro – 4800 zł rocznie ( rata miesięczna składki – 400 zł plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie 406 zł)

Jak informuje NRA, w ramach ubezpieczenia podstawowego każdy ubezpieczony objęty jest również ubezpieczeniem OC za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone w związku z posiadaniem mienia wykorzystywanego do prowadzenia działalności zawodowej (wyposażenia biura) z sumą gwarancyjna 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem o szkody w dokumentach, z sublimitem 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz o szkody wyrządzone pracownikom w następstwie wypadków przy pracy z sublimitem 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczony będzie objęty również ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym w sumą gwarancyjną 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC przysługiwać będzie również adwokatom pełniącym funkcję kuratora z sumą gwarancyjną 25.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Ponadto istnieje możliwość ubezpieczenia czynności kuratora w wyższym zakresie ponad sumę gwarancyjną 25 000 zł, ale jest to już dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie. Możliwe do wyboru sumy gwarancyjne to: suma gwarancyjna 50 000 zł - składka 210 zł; suma gwarancyjna 100 000 zł - składka 250 zł; suma gwarancyjna 200 000 - składka 300 zł; suma gwarancyjna 500 000 zł – składka 750 zł; suma gwarancyjna 1 000 000 - składka 1 100 zł.

Dobrowolnie i dodatkowo adwokat może zawrzeć umowę ubezpieczenia OC z tytułu czynności syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, a także mediatora na tych samych warunkach jak przy przedstawionym wyżej dodatkowym ubezpieczeniu czynności kuratora.

W ramach umowy ubezpieczyciel adwokaci mogą wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów adwokackich, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, a także ubezpieczenie majątku kancelarii prawnej od ognia i innych zdarzeń.

W ramach nowej umowy zmianie ulegnie sposób likwidacji szkód - ma przebiegać szybciej, sprawniej i przyjaźniej.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA