fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Służby mundurowe

Resort obrony wyda miliony na inscenizacje militarne

Ossów. Inscenizacja Bitwy Warszawskiej z 1920 roku
Fotorzepa, Rafał Guz
Ponad 2 miliony złotych chce jeszcze w tym roku wydać resort obrony na inscenizacje militarne.

Ministerstwo Obrony Narodowej w celu promowania patriotyzmu i historii ogłosiło na swojej stronie internetowej otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Ich celem jest m.in. „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej". Ale – jak to w wojsku – termin wykonania zadania jest bardzo krótki. Za to kwoty przeznaczone na zadania – bardzo wysokie...

Kosztowna inscenizacja

Suma przeznaczona na pięć konkursów to 2 mln 180 tys. złotych. Największą pozycją jest zadanie zorganizowania „na podstawie dokumentacji historycznej inscenizacji obrazującej wkroczenie Legionów Polskich do Warszawy 1 grudnia 1916 roku". Na realizację zadania zaplanowano kwotę do 800 tys. zł.

Dla wszystkich ofert wyznaczono identyczne ramy czasowe. Termin realizacji: 31 października – 27 grudnia 2016r., oferty składać można do 10 października, ale termin wyboru ofert MON zastrzegł sobie do 31 października, czyli do dnia, kiedy zadania mogłyby być już rozpoczęte. Skąd ten pośpiech? – Z reguły jest tak, że pod koniec roku urzędy orientują się, że zostały jeszcze niewydane pieniądze, i rozpisują podobne konkursy – mówi Krzysztof Izdebski z Fundacji ePaństwo. – To dotyczy też ilości przeznaczonych środków. Po rozstrzygnięciu należałoby sprawdzić organizacje, które wygrały pod kątem m.in. spełniania wymogów formalnych, faktycznego rozpoczęcia działań itp., wtedy można by stwierdzić, czy konkursy nie były pisane pod te organizacje.

Wydawać by się mogło, że przygotowanie i przeprowadzenie „imprezy masowej – inscenizacji ukazującej wkroczenie Legionów" powinno zabrać więcej czasu. Tym bardziej że ma być opracowane „przy zachowaniu realiów możliwie jak najbardziej zbliżonych do historycznych". W widowisku mają wziąć udział rekonstruktorzy i żołnierze Wojska Polskiego w roli legionistów, z uwzględnieniem oddziałów: konnego Sztabu Legionów Polskich, 3. i 4. Pułku Piechoty Legionów kompanii ckm na wozach, taborów konnych, orkiestry legionowej. W specyfikacji zamówienia czytamy, że należy też zapewnić udział rekonstruktorów oraz statystów w roli historycznych mieszkańców Warszawy i zapewnić im ubezpieczenie, dystrybucję materiałów informacyjnych oraz oprawę promocyjną itd.

Etos wojskowy w filmie

Kolejne zadanie, które MON chciałby powierzyć organizacji pozarządowej, to „Dzieje Wojska Polskiego zatrzymane w kadrze". Jak podkreśla ministerstwo, celem zadania jest „upowszechnianie w społeczeństwie historii oręża polskiego poprzez przygotowanie, opracowanie i realizację na podstawie materiałów historycznych filmów dokumentalnych lub dokumentalno-fabularyzowanych, ukazujących wybitne postacie historyczne lub ważne wydarzenie z dziejów Wojska Polskiego". Na wykonanie zadania przeznaczono 750 tys zł.

Liczby filmów, które należy w tej cenie przygotować, nie podano. Wymogi techniczne i sprzętowe odpowiadają filmowi amatorskiemu. W filmach zawierać się mają „etos wojskowy wyrażający się w haśle »Bóg, Honor, Ojczyzna« i wzorce postaw żołnierskich", adresatami mają być „żołnierze Sił Zbrojnych RP, młodzież szkolna (zwłaszcza ucząca się w klasach mundurowych) oraz członkowie organizacji proobronnych". Dlatego też zapewne „narracja powinna być prosta i jasna w odbiorze, jednocześnie barwna i pobudzająca zainteresowanie tematyką filmu".

Ważne jest jednak to, że Ministerstwo Obrony zastrzega sobie, iż „realizacja materiału filmowego nastąpi po uwzględnieniu ewentualnych poprawek do scenariusza oraz ostatecznej akceptacji przez MON", przy czym resort ma prawo wnosić poprawki do filmów w trakcie procesu produkcji oraz dokonuje ostatecznej akceptacji filmów. W opisie warunków, które musi spełniać podmiot realizujący zadanie, także zawarto żądanie, by współpracować z MON „przy uzgadnianiu treści zawartych w przygotowywanym materiale".

Inscenizacja pacyfikacji

Trzecie zadanie, już tylko za 400 tys., to przygotowanie obchodów 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce pn. „Wyrwano nam serce, lecz nie oddamy duszy". W tym zadaniu należy „przeprowadzić uroczystości rocznicowe, w tym spektakl słowno-muzyczny, połączony z przygotowaniem i prezentacją wystawy".

W ramach obchodów „należy przygotować, zorganizować i zabezpieczyć uroczystość wręczenia medali »Zło dobrem zwyciężaj« w katedrze warszawsko-praskiej połączoną z okolicznościowym koncertem bardów oraz przygotować i przeprowadzić w Warszawie z udziałem ok. 130 osób (aktorów, muzyków i rekonstruktorów) spektakl słowno-muzyczny, w trakcie którego wątkiem przewodnim powinna być inscenizacja strajku robotniczego oraz jego brutalna pacyfikacja przez funkcjonariuszy ZOMO". Do tego katering, nagłośnienie, oświetlenie itd. Trzecim elementem ma być wystawa pt. „Stan wojenny w Polsce 1981–1983", prezentowana podczas obu wydarzeń.

Pozostałe dwa zadania, na które MON ogłasza otwarte konkursy, wyglądają skromniej. 160 tys. na publikację pn. „Rotmistrz Witold Pilecki. Żołnierz – Bohater – Patriota". Jak piszą organizatorzy, celem publikacji ma być „ukazanie postaci bohatera narodowego, wzoru ojca, męża, społecznika i żołnierza poprzez opracowanie i wydanie publikacji wraz z komentarzem historyczno-wydawniczym".

Objętości, jaką miałyby mieć obie publikacje, i informacji, czy chodzi o książki czy raczej broszurki, nie podano w warunkach konkursu.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA