fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Sędzia Dariusz Zawistowski odpowiedział szefowi Krajowej Rady Sądownictwa

tv.rp.pl
Sąd Najwyższy opublikował dzisiejszą odpowiedź na pismo sędziego Leszka Mazura Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa skierowane do sędziego Dariusza Zawistowskiego Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Cywilną, w którym sędzia Mazur zwrócił się z prośbą o informacje na temat przyczyn i podstaw prawnych działań polegających na „uniemożliwianiu pełnienia czynności orzeczniczych przez sędziów Sądu Najwyższego".

W odpowiedzi Prezes Zawistowski informuje, że brak jest podstaw do stwierdzenia, że uniemożliwia się pełnienie czynności orzeczniczych przez sędziów powołanych do Izby Karnej i Cywilnej Sądu Najwyższego.

Zwrócił uwagę, że powody wydania zarządzenia, dotyczącego wstrzymania wyznaczania pana Wojciecha Sycha do składów orzekających, a także zdjęcia z wokandy spraw już wyznaczonych do rozpoznania zastały wymienione w tym zarządzeniu.

Jak informuje Prezes Zawistowski, te same względy legły u podstaw o niewyznaczaniu do składów orzekających sędziów powołanych do Izby Cywilnej. Nastąpiło to z uwagi na postanowienia o zabezpieczeniu, wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach obejmujących tę część konkursu, która dotyczyła naboru na wakujące stanowiska w Izbie Cywilnej.

W odpowiedzi podkreślono, że istota decyzji obu prezesów nie polega na odebraniu wyznaczonych sędziom spraw, a jedynie na czasowym niewyznaczaniu ich do składów orzekających. Decyzje te podjęte zostały w trosce o jednolitość praktyki sądowej oraz bezpieczeństwo procesowe stron.

Prezes Zawistowski zwraca również uwagę, że podniesione w odwołaniach do NSA wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska sędziów SN, mogłyby zostać wyjaśnione znacznie wcześniej, gdyby nie fakt nieprzesłania przez KRS przez długi okres czasu środków odwoławczych do tego Sądu.

W piątek Krajowa Rada Sądownictwa wydała stanowisko, w którym uznała za sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej wydanie Stanisława Zabłockiego zarządzenia „zdjęciu z wokandy spraw" wyznaczonych do rozpoznania przez Wojciecha Sycha oraz zaniechania wyznaczania tego sędziego do składów orzekających.

Przypomnijmy, iż w poniedziałek Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną - Stanisław Zabłocki - wydał zarządzenie, którym zdjęto z wokandy sprawy wyznaczone na posiedzenia w listopadzie i grudniu do rozpoznania przez Wojciecha Sycha oraz wstrzymano wyznaczanie Wojciecha Sycha do składów orzekających w Izbie Karnej.

Źródło: sn.pl, rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA