fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Specjalistyczne sądy zajmą się sprawami ochrony własności intelektualnej

Adobe Stock
Sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej mają zajmować się wyodrębnione sądy z wyspecjalizowanymi sędziami. Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy w tej sprawie. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego, przygotowany w resorcie sprawiedliwości, zmierza w kierunku dalszej specjalizacji sądownictwa. Sądy specjalistyczne zajmą się sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, a także sprawami związanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz pewnymi kategoriami spraw o ochronę dóbr osobistych. Chodzi na przykład o bezprawne wykorzystywanie praw autorskich i znaków towarowych, kopiowanie produktów, nieuprawnione korzystanie z cudzych wynalazków, a także o przypadki związane z wykorzystaniem dobra osobistego w celach reklamowych i promocyjnych lub naruszeniem dobra osobistego w związku z działalnością naukową i wynalazczą.

Czytaj też:

Projekt zakłada, że sprawy tego typu, wymagające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, rozpoznawać będą tylko wyznaczone do tego sądy - dwa apelacyjne oraz cztery okręgowe,  a nie jak dziś wszystkie sądy okręgowe i apelacyjne w całym kraju.

W wyznaczonych sądach orzekać będą sędziowie wyspecjalizowani w problematyce własności intelektualnej. Strony w postępowaniu dotyczącym własności intelektualnej będą obowiązkowo reprezentowane przez zawodowych pełnomocników - adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych. Ma się to przyczynić do podniesienia sprawności postępowania.

Obecnie niektóre sprawy z prawa własności przemysłowej dotyczące np. uzyskania ochrony rozpatrywane są przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Z kolei sprawy dotyczące wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych rozpatrywane są przez specjalnie w tym celu utworzony wydział Sądu Okręgowego w Warszawie (XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA