fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

KRS wzywa prezesów sądów do przesłania dokumentów kandydatów na wolne etaty sędziowskie

YouTube
Krajowa Rada Sądownictwa wzywa prezesów sądów do niezwłocznego przesyłania dokumentów kandydatów zgłoszonych w postępowaniach konkursowych na wolne etaty sędziowskie.

W czwartek Krajowa Rada Sądownictwa wydała stanowisko w sprawie nieprzesyłania dokumentów kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie.

KRS podtrzymuje swoje stanowisko z 6 grudnia 2018 r. wskazując, że opiniowanie kandydatów na sędziów jest uprawnieniem organów samorządu sędziowskiego, nie zaś przesłanką formalną przeprowadzenia procedury konkursowej przed Radą. Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, brak opinii zgromadzeń i kolegiów nie stanowi bowiem przeszkody do opracowania listy rekomendowanych kandydatów. - Oznacza to, że prezesi sądów apelacyjnych lub okręgowych są zobowiązani do przedstawienia Radzie kandydatów zaopiniowanych przez zgromadzenia sędziowskie, o ile zgromadzenia te zechcą skorzystać z przysługujących im uprawnień - wskazuje KRS. Jednocześnie Rada przypomina, że zgodnie z art. 179 Konstytucji RP występowanie z wnioskiem o powołanie sędziego stanowi wyłączną prerogatywę Krajowej Rady Sądownictwa, której nie mogą wstrzymywać działania, czy zaniechania innych organów państwowych lub samorządowych.

Rada zauważa ponadto, iż wszelkie działania polegające na powstrzymywaniu się od opiniowania kandydatów, odraczanie opiniowania kandydatów do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego i inne podobne działania nie znajdują żadnego uzasadnienia w obowiązującym prawie oraz stanowią główną przyczynę zwiększonych zaległości i przewlekłości w sądach, oczekujących na obsadzenie wakujących stanowisk sędziowskich.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA