fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Sąd Okręgowy w Olsztynie skierował pytania prawne do Sądu Najwyższego ws. nowej KRS

Fotorzepa
Sędziowie Sądu Okręgowego w Olsztynie skierowali do Sądu Najwyższego siedem pytań prawnych, w których pytają, czy orzeczenia wydane przez sędziów nominowanych przez nową KRS są ważne.

Sędziowie chcą uzyskać informację, czy orzeczenia wydane w pierwszej instancji przez sędziów, których kandydatury przedstawiła Prezydentowi RP nowa Krajowa Rada Sądownictwa są orzeczeniami ważnymi w rozumieniu art. 379 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten mówi, że postępowanie jest nieważne, jeśli „skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy".

Sędziowie w pisemnym uzasadnieniu decyzji o skierowaniu pytań prawnych do SN zwrócili uwagę, że od rozstrzygnięcia wskazanego przez nich zagadnienia zależy ocena, czy istnieje przedmiot zaskarżenia, ewentualnie czy zaskarżone zarządzenie podlega uchyleniu. Odpowiedź na postawione pytanie prawne ma zatem znaczenie dla rozstrzygnięcia badanej przez nich sprawy. Wskazali również, że przedstawione do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzi bardzo poważne wątpliwości, mając przy tym fundamentalne znaczenie ustrojowe dla prawidłowego funkcjonowania sądów, szczególnie zaś dla bezpieczeństwa prawnego obywateli i zapewnienia im konstytucyjnego prawa do sądu.

- Sąd Okręgowy w Olsztynie wspomniane pytania prawne zadał zanim zapadło orzeczenie Sądu Najwyższego, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie I NOZP 3/19 dotyczącej m.in. badania z urzędu przez Sąd Najwyższy, niezależnie od granic podstaw odwołania, czy Krajowa Rada Sądownictwa jest organem niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej - podkreśla sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik prasowy SO w Olsztynie.

Udział w skierowaniu do Sądu Najwyższego zagadnienia prawnego wzięło 8 z 10 sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym. Sprawy dotyczą zażaleń od orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe w Bartoszycach, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim i Nidzicy.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA