fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wojciech Hermeliński: Szanujemy Trybunał, ale...

Adobe Stock
ETPC nie orzekł niczego niezgodnego z Konstytucją RP.

Europejski Trybunał Praw Człowieka uwzględnił 29 czerwca 2021 r. skargi dwojga wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach Aliny Bojary i Mariusza Brody (skarga nr 26691/18). Zostali odwołani przez ministra sprawiedliwości w trakcie sześcioletniej kadencji. Podstawą takiej decyzji był art. 17 ustawy z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, który pozwalał ministrowi w ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w życie tej ustawy na odwołanie prezesów i wiceprezesów sądów z pominięciem opinii kolegium sądu i Krajowej Rady Sądownictwa. Oboje skarżący podnieśli, że ich odwołania nastąpiły bez żadnego uzasadnienia, a w wyniku bezprawnych decyzji ministra sprawiedliwości pozbawieni zostali środka prawnego, którym mogliby te decyzje zakwestionować. Zarzucili naruszenie art. 6 europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka (prawo do sądu), podnosząc, że usunięcie ich z funkcji było bezprawne i arbitralne, a przepisy nie przewidy...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA