Wojciech Hermeliński

Wojciech Hermeliński

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

W latach 1971-1977 był prokuratorem w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Północ.W 1984 r. rozpoczął praktykę adwokacką. W latach 1998-2001 był prodziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a następnie do 2006 r. wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. W 1999 r. został wiceprzewodniczącym Europejskiego Instytutu Praw Człowieka z siedzibą w Luksemburgu. W latach 2004-2006 był również członkiem Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Reprezentował skarżących z Polski w kilkudziesięciu sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. W 2006 r. został wybrany przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, która upływała 6 listopada 2015 r. 4 grudnia 2014 r. powołany został przez prezydenta Bronisława Komorowskiego na członka Państwowej Komisji Wyborczej, a 9 grudnia 2014 r. wybrany jej przewodniczącym. Kadencję zakończył 29 marca 2019 r. w wieku 70 lat.