Wojciech Hermeliński

Hermeliński, Nita-Światłowska: Tu nie ma nic do ukrycia

Zmiany w wyznaczonych już składach orzekających TK to informacja publiczna.

Wojciech Hermeliński, Barbara Nita-Światłowska: Zapewnione gwarancje

Z obowiązywaniem Konwencji nie łączy się zagrożenie dla praw i wolności z polskiej konstytucji.

Hermeliński, Nita-Światłowska: Czyżby to była nieustanna inwigilacja?

Pojawiające się ostatnio informacje o inwigilacji osób publicznych w Polsce przy użyciu programu Pegasus dają asumpt do szerszego spojrzenia na problem działalności operacyjnej uprawnionych do tego w kraju służb specjalnych oraz koniecznej, niezależnej kontroli sądowej nad tym procesem, która obecnie nie jest właściwie sprawowana.

Wojciech Hermeliński: Szanujemy Trybunał, ale...

ETPC nie orzekł niczego niezgodnego z Konstytucją RP.

Wojciech Hermeliński: Co zignorował ustawodawca

Teza wyroku TK była sygnałem do likwidacji odwołań.

Wojciech Hermeliński: Sędzia NSA w ministerstwie?

Regulacja dotycząca delegowania sędziów sądów administracyjnych jest kompletna i nie może być rozszerzana.

Wojciech Hermeliński: Delegacja prokuratorów to nie jest gra w warcaby

Uznaniowe posunięcie ministra powinno podlegać sądowej kontroli.

Wojciech Hermeliński: sposób wyboru sędziów decyduje o niezależności

Sposób wyboru przedstawicieli środowiska sędziowskiego decyduje o niezależności Krajowej Rady Sądownictwa.

Wojciech Hermeliński: Czy wreszcie koniec udręki zwierząt?

Konstytucyjne prawo wolności religijnej nie rozciąga się poza granice kraju.

Wojciech Hermeliński: Kiedy Kali ukraść krowę...

Gdy z zabezpieczenia powództwa korzystały osoby kojarzone z Prawem i Sprawiedliwością, a sąd go udzielał, nie budziło to protestów ani sprzeciwu.