fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rynek pracy

Rynek pracy ma się coraz lepiej

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
GUS opublikował raport dotyczący bezrobocia w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano 15,5-proc spadek wśród osób poszukujących zatrudnienia w urzędach pracy. Wrześniowe dane wskazują także na zmniejszenie się o 5,1 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Pod koniec września wartość stopy bezrobocia wyniosła 9,7 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo - to o 1,8 pkt. proc. mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku oraz o 0,5 pkt proc. niż w w II kwartale 2015 r.

Mniej bezrobotnych

W ciągu trzeciego kwartału liczba bezrobotnych mężczyzn spadła o 58,2 tys., co stanowi 7,5 proc. ogółu zarejestrowanych. W przypadku kobiet liczba ta zmniejszyła się nieznacznie - o 24,7 tys. (2,9 proc.). Spadek liczby bezrobotnych zaobserwowano we wszystkich województwach. Największy problem ze znalezieniem pracy mają mieszkańcy województw warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Odsetek bezrobotnych wynosi tam odpowiednio 16 i 13 proc. Najmniejszą wartość odnotowano w województwie wielkopolskim - jedynie 6,2 proc.

Wśród osób nowo zarejestrowanych większość stanowiły kobiety - 52,3 proc. Mniejszy niż przed rokiem wyniósł odsetek osób dotychczas niepracujących (19,7 proc. wobec 22,3 proc. w 2014 roku). Osób młodych, do 25. roku życia, którzy po raz pierwszy zgłosili się do urzędu pracy, było 29,7 proc.

Więcej miejsc pracy

Popyt na pracę zwiększył się w III kwartale 2015 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Pracodawcy zaoferowali o 57,6 tys. więcej ofert. Jedynie 4,3 proc. z nich było skierowanych do osób niepełnosprawnych, a 0,6 proc. do świeżo upieczonych absolwentów wyższych uczelni.

Poprawę odnotowano też w przypadku bezrobocia długotrwałego. Odsetek osób poszukujących zatrudnienia powyżej roku zmalał o 18,8 proc. Nadal jednak wśród zarejestrowanych bezrobotnych to właśnie te osoby stanowią ponad połowę. Pracy poszukują dłużej kobiety niż mężczyźni.

Niezmiennie główną przyczyną wyrejestrowania osób z listy bezrobotnych stanowi wykreślenie w związku z podjęciem pracy (47,1 proc. przypadków; wzrost o 1,2 pkt proc. w porównaniu do 2014 roku). Pozostałe osoby rozpoczęły szkolenia lub staże, samodzielnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego czy też uzyskały prawo do emerytury czy renty.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA