fbTrack

Rodzina

Dlaczego alimenty trudno egzekwować - RPD i RPO pytają NIK

Fotolia.com
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócili się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego o przekazanie informacji o wynikach przeprowadzonej w drugiej połowie 2017 r. kontroli doraźnej, poświęconej działaniom organów administracji publicznej w zakresie skuteczności odzyskiwania od dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Wyniki pozwoliłyby zidentyfikować ewentualne szczegółowe przyczyny niskiej skuteczności egzekucji należności alimentacyjnych.

Pomimo informacji o poprawie ściągalności świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest to wciąż aktualny problem, wymagający zainteresowania organów państwa i podjęcia stosownych działań zaradczych. Był i jest jednym z ważnych tematów poruszanych na spotkaniach powołanego przez Rzeczników Zespołu do Spraw Alimentów. Członkowie Zespołu stoją na stanowisku, że konieczne jest wzmocnienie działań nadzorczych i kontrola działań organów administracji publicznej w zakresie skuteczności odzyskiwania od dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jak podkreślają Rzecznicy w dużej mierze skuteczność odzyskiwania od dłużników alimentacyjnych należności z powyższego tytułu zależy od współpracy organów ustawowo zobowiązanych do podejmowania działań aktywizacyjnych wobec dłużników. - Ściągalność należności może się zwiększyć, jeśli wszystkie podmioty będą ze sobą ściśle współpracować, tj. organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika, komornicy, sądy, prokuratury, urzędy pracy i starostowie. Istotnym elementem jest także terminowe wykonywanie ustawowych zadań, pozostających w dyspozycji poszczególnych organów – podkreślają w swoim wystąpieniu Rzecznicy.

Negatywne skutki działań podejmowanych przez organy samorządu terytorialnego mają wpływ nie tylko na sytuację uprawnionych do alimentów, ale również na budżety gmin, które wypłacają te środki.

Źródło: RPD

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL