fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rankingi

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2019: Najlepsi eksperci na rynku w poszczególnych dziedzinach

Adobe Stock
O sukcesie na rynku doradztwa decydują nie tylko silne zespoły, ale też liderzy i ich indywidualne osiągnięcia. W tej kategorii przedstawiamy osoby, które w 2018 r. osiągnęły największe sukcesy w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego.

W gronie najlepszych znalazła się dwójka ekspertów kancelarii Ożóg i Wspólnicy oraz kancelarii Crido. Mamy też nowych liderów w PIT, CIT i podatku od nieruchomości.

Po raz pierwszy wyboru najlepszych specjalistów dokonała kapituła rankingu, do której zaproszenie przyjęli wybitni przedstawiciele świata nauki: prof. Elżbieta Chojna-Duch (przewodnicząca), prof. Hanna Litwińczuk, prof. Bogumił Brzeziński, prof. Leonard Etel oraz reprezentant organizacji przedsiębiorców – wiceprezydent Pracodawców RP Piotr Kamiński.

W poprzednich edycjach o zwycięstwie decydowała liczba głosów oddanych na daną osobę przez innych uczestników rankingu, czyli jej konkurentów. Tym razem konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym redakcja „Rzeczpospolitej" wyłoniła finalistów w każdej z poszczególnych dziedzin. Do finału przeszli doradcy, którzy zdobyli największą liczbę wskazań ze strony innych uczestników rankingu. Następnie poprosiliśmy finalistów o przedstawienie swoich największych sukcesów w 2018 r., które zaprezentowaliśmy kapitule. Na tej podstawie wyłoniła najlepszych ekspertów. Członkowie kapituły wzięli pod uwagę takie osiągnięcia, jak: doradztwo podatkowe w prestiżowych sprawach lub transakcjach, wygrane przed sądami administracyjnymi w przełomowych sprawach podatkowych oraz sukcesy naukowe na gruncie prawa podatkowego.

 Zmiana sposobu wyłaniania laureatów sprawiła, że pojawiły się nowe nazwiska. Nie zabrakło jednak gwiazd, które już wielokrotnie nagradzaliśmy w rankingu. Roman Namysłowski (Crido), lider w VAT, od lat jest w ścisłej czołówce najlepszych ekspertów w tej dziedzinie. Po raz pierwszy tytuł lidera w doradztwie transakcyjnym zdobywa natomiast jego kolega z kancelarii Paweł Toński. Liderem w tej dziedzinie została ex aequo Joanna Wierzejska (DZP). Po raz pierwszy w ścisłej czołówce znalazło się też dwoje doradców z Kancelarii Ożóg Tomczykowski – Krystyna Szydłowska w zakresie cen transferowych i Jacek Matarewicz w podatku akcyzowym. Nowym liderem w PIT została Patrycja Goździowska (SSW Pragmatic Solutions), a w podatku od nieruchomości Paweł Banasik (Deloitte).

Czytaj też:

Nagrodziliśmy najlepszych doradców podatkowych

Największe transakcje na rynku zauważone

Wybraliśmy młody talent doradztwa podatkowego

Oto doradcy podatkowi skuteczni przed sądem

To oni rozdają karty na giełdzie

Ile zarobiły firmy doradztwa podatkowego w 2018 roku

Świetna koniunktura na rynku doradztwa podatkowego

Największe firmy doradztwa podatkowego 2019

Podatek VAT

Lider Roman Namysłowski (Crido)

Najważniejsze sukcesy osiągnęte w 2018 roku Wsparcie dla branży emitentów instrumentów motywacyjnych i przekonanie Ministerstwa Finansów, by wycofało się z kontrowersyjnego pomysłu opodatkowania VAT niewykorzystanych bonów i voucherów. Doradztwo przy rozliczeniu kontraktu budowlanego wartego 3,3 mld zł, w zakresie m.in. korekty VAT i ulgi na złe długi. Rozliczenie wymagało rewizji w związku z rozpoczęciem postępowania sanacyjnego u jednego z konsorcjantów na terenie Włoch. Uzyskanie reklasyfikacji transakcji nieruchomościowej na gruncie VAT. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA Wa 3209/17) wstrzymał wykonanie decyzji dotyczącej wpłaty 40 mln zł uprzednio otrzymanego zwrotu VAT.

Rekomendowani Paweł Fałkowski (Alto Tax) Piotr Litwin (Enodo Advisors) Jerzy Martini (Martini Tax) Tomasz Michalik (MDDP)

Podatek akcyzowy

Lider Jacek Matarewicz (Ożóg Tomczykowski)

Najważniejsze sukcesy osiągnięte w 2018 roku Prowadzenie projektu polegającego na objęciu stawką 0 zł akcyzy wyrobów gazowych zużywanych w procesach technologicznych zakładów produkujących nawozy sztuczne. Pozwoli to zaoszczędzić ok. 16 mln zł. Kolejny projekt dotyczył możliwości zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej zużywanej w procesach redukcji chemicznej, co da 1 mln zł oszczędności. Uzyskanie dla klienta z branży chemicznej interpretacji potwierdzającej zwolnienie z akcyzy wyrobów węglowych zużytych do wytworzenia ciepła przetwarzanego poza procesem kogeneracji. Klient zaoszczędził ok. 2 mln zł. Uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim.

Rekomendowani Wojciech Bronicki (BBG Tax) Szymon Parulski (Parulski i Wspólnicy) Krzysztof Rutkowski (KDCP) Marcin Zimny (Zimny Doradcy Podatkowi)

Podatek dochodowy od osób prawnych

Lider Adam Mariański (Mariański Group)

Najważniejsze sukcesy osiągnięte w 2018 roku Przeprowadzenie skomplikowanego procesu założenia fundacji rodzinnej zarządzającej największą zgromadzoną w Polsce kolekcją dzieł sztuki. Proces obejmował również alokację kolekcji z kilku podmiotów, w tym spółek kapitałowych. Wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu CIT (sygn. II FSK 515/16) oraz VAT (sygn. I FSK 609/16), dotyczących tożsamego stanu faktycznego. NSA orzekł, że zwrot części wkładu dokonanego w formie pieniężnej jest dla podatnika neutralny na gruncie VAT oraz CIT. Publikacja „Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników". To pierwsze tego typu przekrojowe opracowanie dotyczące spółek osobowych, w tym wspólników jako podatników CIT.

Rekomendowani Rafał Ciołek (KPMG) Rafał Kowalski (BDO) Izabela Ścierska-Kulma (Enodo Advisors) Tomasz Wołczek (WPW)

Postępowanie podatkowe

Lider Agnieszka Tałasiewicz (EY)

Najważniejsze sukcesy osiągnięte w 2018 roku Precedensowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (sygn. I SA/Ol 1/18) wieńczący długoletni spór w kwestii opodatkowania dywidend wypłacanych do Szwajcarii w 2011 r. Efektem procedury konsultacji z udziałem Komisji Europejskiej była zmiana stanowiska polskiego resortu finansów, w wyniku której sądy orzekają o możliwości korzystania ze zwolnienia. Uzyskanie orzeczeń kształtujących zasady relacji podatników z organami podatkowymi. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I FSK 642/16) uznał, że zasada zaufania ma na tyle istotny charakter, że jej rażące naruszenie przez organ może prowadzić do stwierdzenia nieważności decyzji.

Rekomendowani Hanna Filipczyk (Enodo Advisors) Lesław Mazur (Thedy & Partners) Wojciech Pietrasiewicz (MVP Tax) Andrzej Puncewicz (Crido) Alicja Sarna (MDDP)

Międzynarodowe prawo podatkowe

Lider Janusz Fiszer (Gessel)

Najważniejsze sukcesy osiągnięte w 2018 roku Przygotowanie dla polskiego klienta – osoby fizycznej – analizy wielostopniowej międzynarodowej struktury dla eliminacji opodatkowania zysków kapitałowych ze zbycia aktywów w Polsce. Analiza dla międzynarodowej grupy inwestycyjnej wielostopniowej międzynarodowej struktury w zakresie eliminacji opodatkowania zysków kapitałowych z tytułu zbycia aktywów w Polsce. Analiza dla bardzo dużej polskiej grupy kapitałowej struktury wykorzystującej tzw. prywatne fundacje, zarejestrowane w europejskiej jurysdykcji, do eliminacji opodatkowania zysków kapitałowych ze zbycia aktywów w Polsce. Łączna wartość trzech transakcji przekroczyła 500 mln zł.

Rekomendowani Andrzej Broda (EY) Maciej Grzymała (Enodo Advisors) Katarzyna Klimkiewicz-Deplano (Advicero) Kamil Lewandowski (Alto Tax) Michał Thedy (Thedy & Partners) Anna Tuska (Ożóg Tomczykowski)

Podatek od nieruchomości

Lider Paweł Banasik (Deloitte)

Najważniejsze sukcesy osiągnięte w 2018 roku Wygrana dla Legii Warszawa w sprawie kwalifikacji stadionu piłkarskiego dla potrzeb podatku od nieruchomości. Po niemal pięciu latach sporu, wartego kilkadziesiąt milionów złotych, stadion na Łazienkowskiej został uznany za budynek. Wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (sygn. II FSK 2094/16) istotna dla branży stoczniowej. Sąd uznał, że głębia dokowa nie jest budowlą i nie podlega podatkowi od nieruchomości. To pierwsze orzeczenie w tej sprawie. Prawomocny wyrok WSA w Gliwicach (sygn. I SA/Gl 469/18), zgodnie z którym zwolnienie z podatku dotyczy całej działki, nawet gdy infrastruktura kolejowa zajmuje tylko jej mały fragment.

Rekomendowani Justyna Bauta-Szostak (MDDP) Arkadiusz Duda (Zimny Doradcy Podatkowi) Aleksander Jarosz (PwC) Michał Nielepkowicz (Thedy & Partners) Wojciech Pławiak (KDCP) Łukasz Szczygieł (Rödl & Partner)

Doradztwo w sprawach cen transferowych

Lider Krystyna Szydłowska (Ożóg i Wspólnicy)

Najważniejsze sukcesy osiągnięte w 2018 roku Doradztwo na rzecz jednego z większych producentów z branży piekarsko-spożywczej w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Chodzi o sprawę, w której kontrola zakwestionowała rozliczenie opłat za korzystanie ze znaku towarowego. Wartość podatkowa tej sprawy wynosi 50 mln zł. Doradztwo na rzecz dystrybutora luksusowego sprzętu audiowizualnego dotyczące rozliczeń z powiązanymi podmiotami w regionie CEE. Wartość podatkowa projektu to ok. 100 mln zł. Prowadzenie sporów z zakresu cen transferowych, w których organy podatkowe zakwestionowały wartość nominalną wkładu niepieniężnego. Projekt jest wart ok. 145 mln zł.

Rekomendowani Jacek Bajger (KPMG) Patrycja Balicka (MVP Tax) Aneta Błażejewska- -Gaczyńska (EY) Magdalena Marciniak (MDDP) Grzegorz Młynarczyk (Sendero) Ewelina Stamblewska-Urbaniak (Crido) Piotr Wiewiorka (PwC)

Doradztwo transakcyjne

Lider Joanna Wierzejska (DZP)

Najważniejsze sukcesy osiągnięte w 2018 roku Doradztwo na rzecz Grupy Vector w procesie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia (joint venture) na rynku telekomunikacyjnym z inwestorem branżowym ze Stanów Zjednoczonych. Doradztwo przy finalizacji jednej z największych dotychczas w Polsce transakcji zakupu polskiego startupu Future Simple. Kompleksowe wsparcie spółki prowadzącej sieć aptek w rozbudowie franczyzy, z uwzględnieniem licznych ograniczeń prawnych dla branży farmaceutycznej. Doradztwo prawnopodatkowe dla fundacji prowadzącej działalność kulturalną, edukacyjną i naukową, dotyczące rozliczenia transakcji na rynku dzieł sztuki.

Lider Paweł Toński (Crido)

Najważniejsze sukcesy osiągnięte w 2018 roku Zaplanowanie i wdrożenie unikalnej restrukturyzacji kilku podmiotów polskich i kilku zagranicznych z aktywami o wartości ponad 10 mld zł. Zaplanowanie i przeprowadzenie połączenia podmiotów z grupy kapitałowej handlu detalicznego o obrotach przekraczających 10 mld zł rocznie. Udział w postępowaniach związanych z odzyskaniem podatku u źródła przez zagraniczne, głównie amerykańskie, fundusze nabywające akcje polskich spółek (głównie z GPW). Tylko w 2018 roku łączna kwota wniosków o nadpłatę złożonych przez Crido wyniosła ok. 85 mln złotych.

Rekomendowani Łukasz Kupryjańczyk (Thedy & Partners) Grzegorz Proksa (WPW)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA