fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Doradcy podatkowi

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2019: firmy poprawiły wyniki finansowe i zwiększyły zatrudnienie

(Od lewej): Anna Wojda („Rzeczpospolita”), prof. Elżbieta Chojna-Duch (UW) i najlepsi doradcy: Agnieszka Tałasiewicz (EY), Janusz Fiszer (Gessel), Patrycja Goździowska (SSW Pragmatic Solutions), Jacek Matarewicz (Ożóg Tomczykowski), Joanna Wierzejska (DZP), Roman Namysłowski (Crido), Krystyna Szydłowska (Ożóg Tomczykowski), Paweł Toński (Crido), prof. Adam Mariański (Mariański Group)
Fotorzepa, Robert Gardziński
Pierwsza dwudziestka naszego zestawienia uzyskała w 2018 r. łącznie 1 mld 138 mln zł przychodów. To wzrost o 11 proc.

W rankingu firm doradztwa podatkowego „Rzeczpospolitej" pokazujemy największe i najbogatsze firmy. Nagradzamy też najlepszych ekspertów, prezentujemy prestiżowe sukcesy uczestników oraz istotne trendy rynkowe.

Wyniki naszego zestawienia są potwierdzeniem znakomitej koniunktury na rynku doradztwa. Swoje przychody za 2018 r. udostępniło nam 56 spośród 74 uczestników zestawienia. 51 z nich może się pochwalić wzrostem przychodów, w niektórych przypadkach spektakularnym. Spadek odnotowały tylko cztery firmy. Wyniki jednej pozostały bez zmian. Tak dobrego roku kancelarie i firmy doradztwa podatkowego chyba jeszcze nie miały, a większość po raz kolejny poprawia swoje wyniki.

Czytaj także:

Tylko pierwsza dwudziestka osiągnęła w 2018 r. w sumie 1 mld 138 mln zł przychodów. To o 11 proc. więcej niż przed rokiem.

Najwyższe przychody – wynoszące 237 mln zł – miała firma EY. To wzrost o prawie 28 mln zł w stosunku do poprzedniego roku i o 43 mln zł w ciągu dwóch lat.

Drugie miejsce zajęła firma Deloitte, z przychodami przekraczającymi 217 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 10 mln zł w ujęciu rocznym.

Przychody trzeciej w tym zestawieniu firmy PwC wyniosły prawie 212 mln zł, o ponad 16 mln zł więcej niż rok wcześniej. Na czwartej pozycji znalazła się firma KPMG, z wynikiem 172 mln zł przychodów, czyli 23,5 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Spektakularne wzrosty

Niektóre z firm mogą się pochwalić spektakularnym wzrostem w ujęciu procentowym. Należy do nich spółka Taxonity, której wynik finansowy poprawił się w 2018 r. aż o 303 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, dzięki wzrostowi przychodów ze świadczenia usług doradztwa z 0,55 mln zł do 2,22 mln zł.

O ponad 240 proc. wzrosły przychody spółki ASB, a o ponad 220 proc. – spółki WPW z Wrocławia. O 125 proc. wzrosły przychody kancelarii LTCA Zarzycki Niebudek, a spółki DK Doradztwo z Białegostoku – o 100 proc.

Większość uczestników rankingu rozbudowała też swoje zespoły i nadal planuje zwiększać zatrudnienie. Dla największej na rynku firmy Deloitte pracuje 180 doradców podatkowych, czyli ośmiu więcej niż przed rokiem. Drugie miejsce zajmuje KPMG, zatrudniająca 138 doradców, a trzecie PwC – 118.

Specjalistom od podatków nie zabraknie pracy także w kolejnych latach, gdyż zapotrzebowanie na ich usługi nieustannie rośnie.

– Rynek wciąż oczekuje nowych doradców. Nadal jest ich zbyt mało w stosunku do potrzeb – mówi „Rzeczpospolitej" prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Wyjaśnia, że niezmiennym trendem jest zapotrzebowanie na doradztwo typu compliance, czyli takie, które pomaga prawidłowo wywiązać się z obowiązków podatkowych. Klientom zależy na wdrożeniu procedur zabezpieczających, by zminimalizować ryzyko sporu z fiskusem.

To wynik aktywności ustawodawcy, który co roku konsekwentnie uszczelnia system podatkowy. Z początkiem 2018 r. weszło w życie m.in. wiele zmian w CIT, w tym ograniczenie możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Doradcy wskazują też, że w 2018 r. mieli wiele pracy przy dokumentacji cen transferowych.

Coraz większe znaczenie na rynku doradztwa podatkowego mają też nowe technologie. Poszukiwani są eksperci, którzy łączą wiedzę o podatkach z umiejętnościami informatycznymi. Wpływ na to miało wprowadzenie w styczniu 2018 r. obowiązkowego jednolitego pliku kontrolnego dla wszystkich podatników oraz w lipcu 2018 r. podzielonej płatność VAT.

W naszym rankingu wyróżniamy firmy, które pomagają przedsiębiorcom odnaleźć się w świecie nowych technologii. Nagrodę za działalność innowacyjną otrzymuje MDDP za projekt wprowadzenia na rynek serii rozwiązań cyfrowych dla biznesu. Chodzi o aplikacje służące automatyzacji procesów związanych z obowiązkami podatkowymi i zwiększające bezpieczeństwo podatników. Rozwiązania proponowane przez MDDP umożliwiają m.in. kontrolę ryzyka podatkowego, samodzielne utworzenie dokumentacji cen transferowych oraz udokumentowanie dochowania należytej staranności w przeprowadzanych transakcjach.

Liczą się wygrane

Ranking „Rzeczpospolitej" pokazuje również wkład firm i kancelarii w kształtowanie linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Dlatego nagradzamy tych uczestników, którzy podważają niekorzystne dla podatników interpretacje przepisów i przyczyniają się do zmiany praktyki administracji skarbowej. Jedną z takich spraw jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. C-30/17) uzyskane przez firmę Deloitte, które kończy wieloletni spór dotyczący akcyzy od piw smakowych. Wyrok podważa niekorzystną, trwającą od 2001 r., praktykę polskich organów podatkowych pobierania akcyzy od substancji smakowych dodanych po zakończeniu fermentacji. Ma więc znaczenie dla ogółu podatników.

Pokazujemy również, że w 2018 r. doradcy brali udział w największych i najbardziej prestiżowych transakcjach, niejednokrotnie bardzo skomplikowanych pod względem podatkowym, w których konieczne było opracowanie rozwiązań dla różnych jurysdykcji. W tej kategorii kapituła rankingu nagrodziła firmę PwC za doradztwo podatkowe na rzecz dwóch spółek – PolCom przy sprzedaży jej udziałów oraz Grupy Azoty przy transakcji stanowiącej milowy krok w planowanej przez grupę globalnej ekspansji.

Powiedzieli "Rzeczpospolitej"

Elżbieta Chojna-Duch, Uniwersytet Warszawski, przewodnicząca kapituły rankingu

Zawód doradcy podatkowego wymaga głębokiej wiedzy, rzetelności, przestrzegania zasad etyki, a przede wszystkim stałego kształcenia się, tym bardziej że prawo podatkowe cechuje się dużą zmiennością. W 2018 r. weszło w życie wiele zmian, których kierunek należy ocenić pozytywnie, m.in. obligatoryjny JPK dla wszystkich podatników czy mechanizm podzielonej płatności. Na gruncie podatków dochodowych uchwalono kilka nowelizacji ustaw, a wśród nich te podyktowane wymogami ATAD, mające zapobiec unikaniu opodatkowania. Jednocześnie zaostrzone przepisy karnoprawne odnoszące się do tzw. przestępstw podatkowych pozostawiają spory margines interpretacyjny organom ścigania. Stosowanie nowych regulacji to wyzwanie dla doradców, żeby nowe, z zasady potrzebne, narzędzia nie wyrządziły krzywdy uczciwym przedsiębiorcom. W ryzykach i ich ograniczaniu dla klientów w tym obszarze upatrywać należy niszy dla prawników specjalizujących się w prawie podatkowym oraz karnoskarbowym.

Krystyna Szydłowska, lider Praktyki Cen Transferowych w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Ceny transferowe to specyficzna część doradztwa podatkowego. W moim przypadku pomocne w pracy doradcy są kompetencje w obszarze rachunkowości. Pracę zawodową zaczynałam w firmach Big 4 w dziale audytu, tu także zdobyłam certyfikat ACCA. Dopiero po tych doświadczeniach zaczęłam się specjalizować w cenach transferowych. Bardzo lubię swoją pracę i myślę, że to właśnie jest klucz do sukcesu i zdobycia zaufania klientów. Z wieloma pracuję od wielu lat. Staram się zawsze praktycznie podchodzić do rozwiązania problemu, nie zapominając, że jako doradcy jesteśmy angażowani nie tylko jako wsparcie merytoryczne, lecz także jako eksperci mający pomóc zarządzić sytuacją kryzysową, np. sporami z organami podatkowymi.

Joanna Wierzejska, partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

W ciągu ostatnich dwóch lat diametralnie zmieniła się rola doradcy podatkowego i jego relacje z klientem. Po wejściu w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i wielu zmian tzw. antyoptymalizacyjnych podatnicy bardziej oczekują zarządzenia ryzykiem i bezpieczeństwa aniżeli oszczędności podatkowych. Z rynku znikają małe podmioty doradcze oferujące tzw. produkty optymalizaycjne czy „świetne" rozwiązania i struktury, a w siłę rosną firmy doradcze, które posiadają ekspertów z wielu dziedzin, także prawników, i które mogą oferować szerokie wsparcie podatnikom. W cenie jest doświadczenie i wyczucie ryzyk, w szczególności w sporach, umiejętność identyfikacji niestandardowych argumentów. Znajomość biznesu klienta i wyczucie ekonomiczne, ze względu na regulacje związane z tzw. uzasadnieniem ekonomicznym, mają podstawowe znaczenie w toku wspierania klientów w podejmowaniu decyzji.

Adam Mariuk, partner w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Mając na uwadze bardzo liczne zmiany w przepisach podatkowych, klienci przede wszystkim oczekują od doradcy podatkowego znajomości najnowszych przepisów oraz praktyki. Oprócz samej wiedzy bardzo liczy się doświadczenie – doradca, który funkcjonuje na rynku od kilku – kilkunastu lat, uczestniczył w wielu różnorodnych projektach, na pewno będzie sprawniej poruszał się w skomplikowanej materii prawa podatkowego. Jeżeli chodzi o usługi, które teraz są poszukiwane, na pewno klienci oczekują od doradców poprawy jakości własnych rozliczeń podatkowych oraz zabezpieczania ryzyk. Podejmując decyzje biznesowe, zwracają dużo więcej uwagi na ich implikacje podatkowe i potrzebują tam wsparcia doradców. Zmieniające się przepisy wymuszają również na klientach analizę wielu procesów biznesowych, również takich, które dotychczas nie były bezpośrednio związane z podatkami.

Andrzej Marczak, doradca podatkowy, partner w KPMG w Polsce

W 2018 r. byliśmy świadkami kolejnej już rewolucji w podatkach. Niestety, powoli staje się tradycją, że z nadejściem nowego roku ustawodawca funduje podatnikom zmiany w przepisach podatkowych, które mniej lub bardziej znacząco wpływają na ich funkcjonowanie. Fundamentalne zmiany m.in. w podatkach dochodowych oraz w VAT sprawiły, iż przedsiębiorcy cały czas potrzebują pomocy w procesie dostosowania się do nowych wymogów. Warto również zaznaczyć, iż z roku na rok ze względu na coraz większą automatyzację procesów podatkowych wzrasta znaczenie szeroko rozumianych kwestii technologicznych z pogranicza doradztwa podatkowego i rozwiązań IT. Nie inaczej będzie w tym roku. Na podatników czeka kolejna porcja nowych rozwiązań, takich jak raportowanie schematów podatkowych, zmiany w cenach transferowych czy też kwestie związane z podatkiem u źródła. Należy przy tym zaznaczyć, iż podatkowa rewolucja dotknie nie tylko dużych korporacji i podmiotów międzynarodowych, lecz także małych przedsiębiorców oraz osób prywatnych.

Dariusz Gałązka, partner, szef Zespołu Doradztwa Podatkowego w Grant Thornton

Przy bardzo rozdrobnionym i wymagającym rynku kluczem do sukcesu jest i było zawsze, w mojej ocenie, dobre rozumienie potrzeb klienta i odpowiednie na nie reagowanie, np. poprzez przekazywanie klientowi praktycznych rozwiązań w zwięzłej i zrozumiałej formie wraz z rekomendacjami doradcy, a nie przygotowywanie dla niego obszernych analiz hipotetycznych możliwości. Po drugie, kluczowa jest uczciwość w relacji z klientem, np. wskazywanie wprost, że nie zawsze potrzebuje on wsparcia doradcy w postaci obszernej opinii, ponieważ często wystarczy krótka notatka lub rozmowa telefoniczna. Ponadto w dobie obszernych i istotnych zmian w prawie podatkowym oraz przy rosnących wymaganiach informacyjnych wzrasta ryzyko błędu. Klienci oczekują więc od doradcy głównie tego, by dawał im poczucie bezpieczeństwa oraz działał sprawnie i pewnie.

Cały Ranking w czwartkowej "Rzeczpospolitej" oraz w naszym e-sklepie oraz na naszych stronach www

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA