fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prokuratorzy

Prokurator w mundurze jak cywilny

Fotorzepa
Ministerstwo Obrony Narodowej musi oddać pieniądze resortowi sprawiedliwości. To ono przejęło bowiem wojskowych śledczych.

Do Rządowego Centrum Legislacji trafił właśnie projekt rozporządzenia prezesa Rady Ministrów, w którym premier przesuwa pieniądze z resortu obrony do sprawiedliwości. Chodzi o 23 mln zł. Pieniądze są potrzebne na wynagrodzenia prokuratorów wojskowych. Ci w kwietniu 2016 r. zostali przeniesieni z jednostek wojskowych do powszechnych. Prokuratury wojskowe zostały wchłonięte przez powszechne, zachowały jednak pewną odrębność. Powstało stanowisko zastępcy prokuratora generalnego do spraw wojskowych. Na poziomie prokuratur okręgowych i rejonowych utworzono wydziały i działy do spraw wojskowych. Czynności prowadzą w nich zarówno prokuratorzy cywilni, jak i żołnierze zawodowi lub oficerowie rezerwy, którzy wykonują zadania na misjach zagranicznych sił zbrojnych lub w czasie zagrożenia wojennego. Prokuratorzy do spraw wojskowych zajmują się też sprawami nienależącymi do sądów wojskowych.

Do tej pory prowadzili sprawy o dezercję, o tzw. falę, nieposłuszeństwo na służbie itd. W ich gestii leżą też przestępstwa popełnione podczas lub w związku ze służbą na terenie jednostki lub wyznaczonego obiektu wojskowego. W grę wchodzi też m.in. stałe uczestnictwo w polskich kontyngentach wojskowych poza krajem.

Od kwietnia prokuratorzy do spraw wojskowych uczestniczą w posiedzeniach Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w sprawach sądowej kontroli postępowania przygotowawczego. Wykonują zadania związane z przebiegiem służby prokuratorskiej, zawodowej służby wojskowej i wynikające ze stosunku pracy urzędników i innych pracowników komórek do spraw wojskowych. Typują kandydatów do służby poza krajem i kierują ich do tej służby oraz prowadzą informatyczną ewidencję żołnierzy zawodowych, prokuratorów niebędących oficerami, urzędników i innych pracowników.

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA