Prokuratorzy

Prokuratorzy w obronie osób, którym grozi utrata mieszkań i domów

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Prokuratorzy powinni zgłaszać udział w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nieważności czynności prawnych skutkujących przeniesieniem własności lub obciążaniem nieruchomości.

Z takim zaleceniem zwrócił się Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand w piśmie skierowanym do wszystkich Prokuratorów Regionalnych.

Zalecenia Zastępcy Prokuratora Generalnego dotyczą w szczególności postępowań cywilnych w sprawach utraty własność mieszkań i domów lub groźby ich utraty wskutek wcześniej zawartych przez poszkodowanych umów pożyczek, przewłaszczeń na zabezpieczenie i innych podobnych umów.

Ponadto prokurator Robert Hernand polecił przeanalizowanie wszystkich spraw karnych, które zakończyły się prawomocnymi uniewinnieniami, a które były postawą do podejmowania przez prokuratorów działań cywilnych lub administracyjnych. Celem tej analizy będzie ustalenie, czy istnieją przesłanki do wniesienia kasacji, czy odstąpienie od ich sporządzenia było prawidłowe, a także sprawdzenie, czy powinien być sporządzony wniosek o wniesienie kasacji przez Prokuratora Generalnego.

Wyniki analizy Prokuratorów Regionalnych mają być przedstawione Prokuraturze Krajowej do 13 listopada 2017 r.

Źródło: Prokuratura Krajowa

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL