fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

Dzieci lepiej chronione przed przemocą

123RF
Prawo będzie skuteczniej chroniło dzieci przed przemocą.

Po wielu miesiącach prac nad projektem ustawy nowelizującej Kodeks karny, której projekt złożył Prezydentowi RP Rzecznik Praw Dziecka, posłowie Sejmu RP przyjęli jej ostateczną wersję. - Nowelizacja przepisów to dopełnienie starań o skuteczną ochronę dzieci przed przemocą - podkreśla Marek Michalak.

Zmiany w Kodeksie karnym mają na celu podwyższenie poziomu ochrony małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 15 lat, a także osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny. Ustawa zaostrza odpowiedzialność za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Surowiej ma też być karane znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny.

Ustawa wejdzie w życie 3 miesiące po podpisaniu jej przez Prezydenta RP.

Co oznacza nowelizacja ustawy kodeks karny?

- osoba, która posiądzie wiedzę np. o ciężkim przestępstwie popełnianym wobec dziecka będzie miała nie tylko społeczny, ale też prawny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania. Niezawiadomienie podlega karze pozbawienia wolności do lat 3;

- zaostrzone zostają kary m.in. za zatrzymanie, uprowadzenie, porzucenie dziecka;

- osoba, która powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlegała będzie karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata. Jeśli sprawca działał nieumyślnie - podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat;

- osoba, która dokonała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu działając ze szczególnym okrucieństwem - podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat albo dożywotniego pozbawienia wolności;

- osoba znęcająca się fizycznie i psychicznie nad najbliższym lub nad inną osobą pozostającą w stosunku zależności od sprawcy podlega karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Gdy znęcanie dotyczy osoby nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny - sprawca podlega karze więzienia od 6 miesięcy do lat 8;

- znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem zagrożone jest teraz karą od roku do 10 lat. Zaś w przypadku gdy pokrzywdzony w wyniku znęcania popełniłby samobójstwo - sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat;

- bardziej surowo karane będzie bezprawne pozbawienie wolności osoby poniżej 15 roku życia; kara wynosi od 2 do 12 lat więzienia;

- uzupełniona została lista okoliczności, które sąd uwzględnia wymierzając karę: jeśli przestępstwo zostanie dokonane na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, sąd musi wziąć to pod uwagę i wymierzyć odpowiednio wyższą karę.

Źródło: RPD
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA