fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sprzedaż starych książek i obrazów z domowych kolekcji bez PIT

Adobe Stock
Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych po upływie pół roku od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, chyba że transakcja następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

- Interesuje mnie sytuacja osoby, która chcąc pozbyć się książek, zamierza sprzedać je antykwariuszowi za symboliczną złotówkę. Czy będzie musiała ująć to w rocznym zeznaniu podatkowym? A jeśli sprzeda obraz z domowego zbioru np. za 500 - 1000 zł, to czy musi to wpisać do rozliczenia podatkowego? – pyta czytelnik.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają, co do zasady, wszystkie przychody osiągane przez osoby fizycznej. Jest tak niezależnie od wysokości tych przychodów, nawet w wysokości 1 grosza czy 1 zł.

Należy jednak zauważyć, że przychody z odpłatnego zbycia (w szczególności ze sprzedaży) rzeczy ruchomych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym tylko, jeżeli zbycie to następuje przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie danej rzeczy (zob. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT; nieistotny w omawianej sytuacji wyjątek od tej zasady dotyczy zbycia w wykonaniu działalności gospodarczej, kiedy to przychody z odpł...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA