fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy odzyskanie innych rzeczy niż zdeponowane oznacza przychód

www.sxc.hu
Zwrot depozytu nieprawidłowego w innej postaci niż otrzymany od deponenta nie ma dla podatnika żadnych skutków podatkowych.

Spółka jest podatnikiem VAT. W związku z restrukturyzacją przeniosła część swoich zadań, m.in. prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej obrót zbożami, nasionami oraz świadczenie usług składowania zboża, do powiązanej z nią innej spółki.

Obecnie firma zamierza przekazywać do spółki powiązanej (depozytariusza) wygenerowane przez nią nadwyżki zboża (wyprodukowanego lub nabytego) na przechowanie. Podstawą tych transakcji będzie ramowa umowa depozytu nieprawidłowego. Spółka będzie oddawać w depozyt nieprawidłowy rzeczy oznaczone co do gatunku, w szczególności pieniądze, zboże i rośliny uprawne. Przekazanie w części dotyczącej depozytu rzeczowego odbywać się będzie każdorazowo na podstawie zleceń, w których określone zostaną co najmniej: rodzaj, ilość oraz wartość rzeczy oddanych w depozyt nieprawidłowy.

Na podstawie umowy ramowej depozytariusz będzie miał prawo korzystać z przedmiotu depozytu za wynagrodzeniem. Umowa przewi...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA