fbTrack

Podatek dochodowy

Czy dotacje trzeba wpisywać w księdze przychodów i rozchodów - interpretacja podatkowa

123RF
Pieniądze na działalność otrzymane z unijnych środków mogą być zwolnione z podatku.

Jeśli przedsiębiorca dostał nieopodatkowane dofinansowanie, nie musi wykazywać go w księdze przychodów i rozchodów. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpił o nią przedsiębiorca prowadzący przychodnię lekarską. Bierze udział w programie aktywizacji zawodowej na rynku pracy. Złożył wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Jednym z warunków uzyskania dotacji jest udzielenie świadczeń zdrowotnych 200 pacjentom między 51. a 65. rokiem życia, którzy chcą podjąć pracę, ale stan zdrowia im to utrudnia. Mogą skorzystać m.in. z konsultacji, rehabilitacji czy warsztatów psychoedukacyjnych. Są uprzywilejowani przy wyznaczaniu wizyt, program jest bowiem poza świadczeniami z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj także: Dotacje lub rabaty a prawidłowe ujęcie podatkowych odpisów amortyzacyjnych

Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony. Pieniądze są przelewane na konto przychodni w momencie wykonania kolejnego etapu umowy. Dotację współfinansuje Europejski Fundusz Społeczny. Przedsiębiorca otrzymał już pierwszą transzę. Wpisał ją w kolumnie 8 księgi przychodów i rozchodów jako tzw. pozostały przychód. Uważa jednak, że powinna być zwolniona z podatku. Powołał się na art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT, z którego wynika, że wolne od podatku są środki otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc z programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Czy warunki ulgi są spełnione? Fiskus uznał, że tak. Przypomniał, że do środków europejskich, na mocy art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze stanu faktycznego wynika, że takie właśnie było źródło finansowania programu prowadzonego przez przedsiębiorcę. Otrzymane dofinansowanie jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

Przyznane przedsiębiorcy środki są więc zwolnione z PIT. Niepotrzebnie je wykazał w kolumnie 8 księgi przychodów i rozchodów. Ta rubryka jest przeznaczona do wpisywania pozostałych przychodów, np. z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych kar umownych, wynagrodzenia płatnika. Nie wykazuje się w niej kwot, które nie mają wpływu na podstawę opodatkowania. Można ująć je w kolumnie 17 księgi przychodów i rozchodów – Uwagi.

nr interpretacji: 0113-KDIPT2-1.4011. 502.2018.2.BO

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL