fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kolejne odroczenie w podatku u źródła

Adobe Stock
9 grudnia opublikowano projekt rozporządzenia, które wyłącza obowiązek poboru WHT na gruncie CIT do 30 czerwca 2020 r. Wcześniej to 1 stycznia miał być datą graniczną obowiązywania znowelizowanych przepisów.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących podatku u źródła, w myśl której nie będzie już możliwe bezpośrednie stosowanie przez płatników zwolnień lub preferencyjnych stawek. Teraz płatnik, wypłacając odsetki, dywidendy, należności licencyjne lub opłaty za niektóre usługi niematerialne, musi najpierw pobrać podatek u  źródła (20 proc. lub 19 proc.) i odprowadzić go do urzędu skarbowego, a dopiero potem on lub podatnik mogą ubiegać się o zwrot. Przed zmianą przepisów płatnik stosował zwolnienie lub obniżone stawki od razu, jeżeli np. na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przysługiwała mu ta preferencja.

Niemniej, na mocy rozporządzenia ministra finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT i rozporządzenia zmieniającego z 27 czerwca 2019 r., wyłączono obowiązek poboru WHT w zakresie nadwyżki powyżej 2 mln zł, jeśli zostały spełnione warunki do niepobierania te...

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA