Krzysztof Wiśniewski

Dokumentowanie Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów bez obaw

Podatnicy mogą dalej stosować przepisy ustawy o VAT, jeśli na ich podstawie są w stanie udowodnić wywóz towarów do innego państwa UE.

Kolejne odroczenie w podatku u źródła

9 grudnia opublikowano projekt rozporządzenia, które wyłącza obowiązek poboru WHT na gruncie CIT do 30 czerwca 2020 r. Wcześniej to 1 stycznia miał być datą graniczną obowiązywania znowelizowanych przepisów.

Mały podatnik w PIT i CIT: nowe limity i stawki w 2020 r.

W bieżącym roku graniczna kwota przychodów dla małego podatnika w PIT i CIT to 1,2 mln euro. Po 1 stycznia wyniesie ona już 2 mln euro. Przekłada się to na 8 747 000 zł, co jest kwotą o 3,6 mln zł wyższą niż obecnie.

Wykaz podatników VAT – jak uniknąć sankcji

Nieuiszczenie zapłaty na rachunek ujawniony na tzw. białej liście już niedługo będzie wiązać się dla nabywcy z dotkliwymi konsekwencjami. Już teraz warto pomyśleć o tym, jak zapobiec negatywnym skutkom w przyszłości.

PIT: jak rozliczyć najem nieruchomości w kilku krajach

Jeśli właściciel obiektu, który wybrał ryczałt, osiągnie przychody z najmu nieruchomości położonej za granicą, to nie powinno to wpłynąć na wysokość podatku w Polsce. Fiskus nie zajął jednak w tej kwestii jednoznacznego stanowiska.

VAT: organy podatkowe sprawdzają moment pierwszego zasiedlenia działki z budynkiem

Fiskus coraz częściej podejmuje się weryfikacji sposobu rozliczenia transakcji dotyczących zbycia zabudowanych działek. Ma to ścisły związek ze stanowiskiem zajętym przez TSUE.

Podatek u źródła - więcej obowiązków płatnika

Wypłata zagranicznemu podmiotowi opłat licencyjnych i kwot z innych tytułów stawia przed polskimi firmami wiele wyzwań związanych z poborem podatku u źródła. Ustalenie właściwego sposobu postępowania może jawić się jako droga przez mękę.

VAT: zasady opodatkowania zależą od rodzaju bonu

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy, które systematyzują zasady rozliczania transakcji związanych z realizacją różnego rodzaju voucherów i kart podarunkowych uprawniających do zakupu towarów i usług.

Raportowanie schematów podatkowych: dodatkowe obowiązki oprócz MDR

Firmy na bieżąco muszą monitorować, czy są zobowiązane do posiadania wewnętrznej procedury w zakresie raportowania schematów podatkowych, choć wiele z nich do tej pory nie wie, na czym polega MDR i jak stosować te przepisy.

Raportowanie schematów podatkowych - kogo dotyczy, jak to robić

Nowy rok przyniósł wiele zmian w rozliczeniach z fiskusem, ale na relacjach z aparatem skarbowym najdonioślej odbije się obowiązek informowania o zdarzeniach, z którymi wiąże się uzyskanie korzyści podatkowej.