fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Specustawa mieszkaniowa podpisana przez prezydenta

Fotorzepa/ Adam Burakowski
Więcej tanich mieszkań, wprowadzenie do prawa budowlanego w szerszym niż dotychczas zakresie wymogu dostępności - to priorytety specustawy mieszkaniowej, którą wczoraj podpisał prezydent Andrzej Duda.

Jak informuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, kluczowe zmiany dotyczą ustawy Prawo budowlane, gdzie dostępność oznacza, że nowe wznoszone budynki użyteczności publicznej i wielorodzinne budynki mieszkalne będą uwzględniać potrzeby i możliwości osób o szczególnej sytuacji życiowej, takich jak osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze czy rodziny z małymi dziećmi.

Inwestorzy zamierzający budować osiedla na podstawie specustawy mieszkaniowej będą musieli spełnić następujące warunki:

• zapewnić dostęp do drogi publicznej poprzez zjazd (dostęp bezpośredni) albo za pośrednictwem drogi wewnętrznej o minimalnej szerokości 6 m (dostęp pośredni);

• zapewnić dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej;

• bloki będą mogły stanąć w odległości nie większej niż:

- 1000 m od przystanku publicznego transportu zbiorowego, a 500 m w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców;

- 3000 m od szkoły podstawowej, która jest w stanie przyjąć nowych uczniów w liczbie dzieci stanowiącej nie mniej niż 7 proc.  planowanej liczby mieszkańców; w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców ta odległość nie mogłaby przekraczać 1500 m;

- 3000 m od przedszkola, które jest w stanie zapewnić wychowanie przedszkolne dzieciom w liczbie stanowiącej nie mniej niż 3,5 proc. planowanej liczby mieszkańców; w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców ta odległość nie mogłaby przekraczać 1500 m.

 

 

 Nowa regulacja uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami innymi niż wyłącznie niepełnosprawność ruchowa. Potrzeby takie opisuje artykuł 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r.

- Trzeba pamiętać, że w starzejącym się społeczeństwie szybko wzrasta liczba osób o szczególnych potrzebach mieszkaniowych. Syndrom więźniów czwartego piętra doskonale obrazuje bariery z jakimi muszą się mierzyć osoby o ograniczonej sprawności, szczególnie seniorzy - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

 

W ustawie zawarto również wymóg zapewnienia minimalnego udziału lokali mieszkalnych dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach, co oznacza że przynajmniej część mieszkań będzie spełniała parametry, które pozwolą je uznać za dostępne. Dotyczy to w szczególności dźwigów osobowych, odpowiedniej szerokości korytarzy, drzwi bez progów, zarówno w części wspólnej budynku, jak i w mieszkaniach.

Spełnienie tych wymogów będzie wykazywane w projekcie architektoniczno-budowlanym, a organy nadzoru budowlanego będą zobowiązane do weryfikowania projektu pod kątem zapewnienia dostępności na etapie kontroli przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Ustawa wskazuje także, że odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych nie mogą wpłynąć w sposób negatywny na poziom dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej.

- Dostępne mieszkanie i przyjazna przestrzeń lokalna to warunek samodzielności i niezależności każdego z nas. Dlatego też zaproponowane przez rząd rozwiązania pomogą zapobiegać wykluczeniu osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i rodziców z dziećmi w wózkach - powiedział inwestycji i rozwoju wiceminister Artur Soboń.

Specustawa mieszkaniowa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też:

Obrót ziemią rolną zostanie odblokowany w miastach

Specustawa mieszkaniowa: co się zmieni - wyjaśnia Artur Soboń

Domy to wciąż priorytet rządu

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA