Nieruchomości

PIT: zakup połowy mieszkania od męża z podatkową ulgą

123RF
Fiskus potwierdza: by nie zapłacić PIT od sprzedaży nieruchomości, wystarczy odkupić od małżonka udziały we wspólnym mieszkaniu.

– Nabycie od męża udziału w lokalu mieszkalnym po ustanowieniu między małżonkami rozdzielności majątkowej uprawnia wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia – odpowiada podatniczce w niedawnej interpretacji przepisów o PIT dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Chodzi o ulgę mieszkaniową, czyli zwolnienie z PIT dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Przysługuje ona osobom, które w terminie dwóch lat od końca roku sprzedaży przeznaczają przychód z tej transakcji na zaspokojenie swych celów mieszkaniowych.

Zakup dachu nad własną głową

Sprawa, którą zajmował się dyrektor KIS, dotyczy sprzedaży mieszkania odziedziczonego po rodzicach. Ojciec podatniczki zmarł w 2010 r. Wtedy otrzymała w spadku udział w wysokości 1/4 mieszkania. Pozostałe 3/4 podatniczka odziedziczyła w 2015 r., gdy odeszła jej mama.

Córka sprzedała mieszkanie w 2016 r., czyli przed upływem pięciu lat od dziedziczenia po mamie. Takie transakcje zasadniczo są opodatkowane PIT, choć przepisy pozwalają na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej i na to rozwiązanie zdecydowała się podatniczka.

Była ona mężatką, ale odziedziczone mieszkanie weszło w skład jej majątku osobistego. W 2016 r. ustanowiła z mężem na mocy umowy notarialnej rozdzielność majątkową.

Wcześniej udziały we wspólnym majątku były równe, więc małżonkowie podzielili się po połowie. Częścią majątku małżeńskiego było też mieszkanie – inne niż to odziedziczone, w którym wspólnie mieszkali.

Żona postanowiła, że pieniądze ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania przeznaczy na zakup od męża połowy ich wspólnego lokum. Tym samym stanie się jego jedynym właścicielem. Zostaną też wypełnione warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Wydatek zostanie bowiem poczyniony w wymaganym terminie, a zakup udziałów w lokalu mieszkalnym mieści się w katalogu premiowanych wydatków (patrz ramka).

Dyrektor KIS zgodził się z podatniczką, że będzie jej przysługiwało prawo do ulgi. Zastrzegł, że przepisy mówią o „własnych" celach mieszkaniowych, co oznacza, że zwolnione są przychody przeznaczone na zaspokojenie potrzeby zapewnienia sobie dachu nad głową. Nie chodzi natomiast o lokatę kapitału lub zdobywanie źródła zarobkowania czy zapewnienie mieszkania innym osobom.

Cena musi być rynkowa

W omawianym przypadku skarbówka uznała jednak, że skoro podatniczka mieszka w lokalu, którego udziały odkupi, realizuje cel wymagany przez ustawę o PIT.

Decydujący o wysokości przysługującej ulgi jest stosunek kwoty wydatków na własne cele mieszkaniowe do kwoty przychodów ze sprzedaży. By podatku nie zapłacić w ogóle, trzeba więc wydać na cele mieszkaniowe całą kwotę przychodu.

Dyrektor KIS zaznaczył, że przychodem tym jest wartość wyrażona w cenie wskazanej w umowie sprzedaży, pomniejszona o koszty zbycia. Gdyby jednak cena ta bez uzasadnionej przyczyny była zaniżona, organy podatkowe określą ją na poziomie rynkowym.

numer interpretacji: 0111-KDIB2-2. 4011.81.2017.1. KK

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: mateusz.maj@rp.pl

Na co wydać, by nie zapłacić PIT

Podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi 19 proc. dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodem i kosztami. Wysokość daniny jest szczególnie kłopotliwa dla osób sprzedających odziedziczony majątek, które nie mogą wykazać w kosztach ceny zakupu.

Przed PIT można się uchronić, wydając środki m.in. na:

- nabycie budynku lub lokalu mieszkalnego, w tym udziału w nich oraz nabycie gruntu związane z tą transakcją,

- nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takich prawach,

- nabycie działki pod budowę domu, w tym z rozpoczętą budową, a nawet innego gruntu, o ile w ciągu dwóch lat na wydanie środków ze sprzedaży grunt zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę,

- budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego domu lub mieszkania.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL