fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Kto odpowiada za zabezpieczenie wiaduktu - zarządca drogi czy zarząd kolei

Fotorzepa, Rafał Guz
Zarządca drogi i zarząd kolei przerzucały się odpowiedzialnością za zabezpieczenie wiaduktu.

Zaczęło się od upadku fragmentu betonu na zaparkowany poniżej samochód. Ekspertyza techniczna wykazała, że ze skorodowanego wiaduktu mogą odpadać dalsze części betonu. Wiadukt biegnie nad dwoma ulicami, ciągiem pieszo-rowerowym oraz nad torami kolejowymi. Eksperci zalecili więc niezwłoczne zamontowanie siatek zabezpieczających, chroniących dolne przęsła wiaduktu. Ponieważ jest on elementem drogi, nadzór budowlany nakazał to generalnemu dyrektorowi dróg krajowych i autostrad.

Adresat decyzji odbił piłeczkę, wskazując na zarząd kolei, gdyż jest to wiadukt kolejowy. Odwołanie nie poskutkowało, więc zaskarżył decyzję głównego inspektora budowlanego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Stwierdził, że została skierowana do niewłaściwego adresata: do zarządcy drogi zamiast do zarządu kolei. Przepisy ustawy o drogach publicznych przewidują generalną zasadę, że obowiązek utrzymania dróg publicznych ciąży na zarządcy drogi. Natomiast o infrastrukturę kolejową, w skład której wchodzi wiadukt nad torami, ma się troszczyć zarząd kolei.

WSA nie miał wątpliwości co do zagrożenia, jakie może spowodować dalsze odpadanie fragmentów betonu, m.in. na wagony kolejowe. Oczywista była również konieczność zabezpieczenia dolnych części wiaduktu. Znów pojawiło się jednak pytanie, kto powinien to zrobić.

Aby to ustalić, sąd sięgnął do przepisów ustawy o drogach publicznych. I na ich podstawie stwierdził, że do zarządów kolei należy jedynie konserwacja dolnej części wiaduktów drogowych. Cała reszta, czyli troska o stan techniczny tych obiektów – do zarządów dróg. Ale chociaż zarząd kolei odpowiada za utrzymanie wszelkich wiaduktów kolejowych, także tych nad drogami publicznymi, nie jest już tak oczywiste, że odpowiada za ich budowę, przebudowę, remonty. Od generalnej zasady istnieją odstępstwa, kiedy takie działania zostają rozdzielone pomiędzy zarządcę drogi oraz zarządcę kolei, np. w razie budowy wiaduktów drogowych nad linią kolejową czy skrzyżowania drogi publicznej z infrastrukturą drogową, kolejową itp. Ponieważ wiadukty stanowią wówczas część infrastruktury drogowej, obowiązek ich utrzymania w należytym stanie spada na zarządców drogi, czyli w tym przypadku na generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad. Kolej odpowiada jedynie za konserwację dolnych części wiaduktu – rozstrzygnął sąd.

Sygnatura akt: VII SA/Wa 470/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA