fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niepełnosprawni

TK do Sejmu: potrzebne kryteria zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkoły

Adobe Stock
Trybunał Konstytucyjny skierował do Sejmu postanowienie sygnalizacyjne na temat działań ustawodawczych zmierzających do bardziej szczegółowego uregulowania zasad zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.

Obowiązujące przepisy ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe regulują obowiązek zwrotu kosztów transportu dzieci niepełnosprawnych przez ich rodziców (opiekunów) w sposób ogólny, nie wprowadzają wytycznych, którymi powinny kierować się strony (tj. gmina oraz rodzice lub opiekunowie dziecka niepełnosprawnego), i ustalają, że wysokość (stawek) zwrotu kosztów zostanie określona w zawieranych umowach.

Trybunał podzielił pogląd Rzecznika Praw Obywatelskich, który przystąpił do skargi konstytucyjnej w tej sprawie, że przyznanie ustawowego uprawnienia przy równoczesnym braku określenia zasad jego realizacji prowadzi do zróżnicowania warunków zwrotu kosztów w poszczególnych gminach. Choć ustawodawca pozostawił stronom umowy pełną swobodę kształtowania zasad zwrotu kosztów, to w praktyce zasady tego zwrotu są określane jednostronnie przez wójta (burmistrza/prezydenta miasta) z uwagi na jego władczą pozycję jako organu administracji publicznej.Organ gminy ma zatem możliwość  ustalić stawki wrotu kosztów dowozu według różnych kryteriów i, w rezultacie, w różnych wysokościach, niekiedy na tak niskim poziomie, że kwota refundacji w tak istotny sposób różni się od kosztów faktycznie poniesionych przez rodziców, że prowadzi to do ograniczenia treści  prawa do zwrotu kosztów przyznanego rodzicom lub opiekunom.

- Brak kryteriów sposobu ustalania wysokości stawek zwrotu kosztów w umowie czyni uprawnienie rodziców niepełnym i nie pozwala na określenie jego rzeczywistej treści, pozostawiając gminom możliwość narzucania jednostronnych warunków - uważa RPO.

W postanowieniu z 17 października 2017 (sygn. akt S 1/17) Trybunał uznał, że nieuregulowanie warunków realizacji zadania gminy dotyczącego zwrotu kosztów przejazdu oznacza, że w systemie prawnym brakuje norm, których wprowadzenie jest obowiązkiem prawodawcy wynikającym z przepisów Konstytucji. Adresatami zakwestionowanych przepisów są rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne, często znajdujące się w trudnej sytuacji społecznej. W świetle art. 69 i art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji niezbędne jest nowe ukształtowanie zakwestionowanej regulacji. Będzie ona miała na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, w sposób zapewniający wszystkim równy dostęp do tego rodzaju formy pomocy władz publicznych.

Trybunał wskazuje, że kryteria  zwrotu kosztów przejazdu wprowadzone przez ustawodawcę powinny z jednej strony uwzględniać zróżnicowaną sytuację gmin (wiejskich, miejskich, położonych w rejonach górskich) i ewentualnie stopień niepełnosprawności dziecka, zaś z drugiej strony, relację, w jakiej ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pozostaje w stosunku do innych aktów normatywnych przewidujących pomoc dla dzieci niepełnosprawnych.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA