fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niepełnosprawni

Program „Za życiem”: kiedy rodzice mogą liczyć na wsparcie

AdobeStock
Rodzice niepełnosprawnych dzieci muszą na razie poczekać na wsparcie w opiece.

Z początkiem zeszłego roku weszły w życie przepisy ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem". Z programu wypłacane jest świadczenie w wysokości 4 tys. zł. W ubiegłym roku wypłacono je 4129 razy.

Program miał być jednak znacznie szerszy i został podzielony na sześć priorytetów, m.in. wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, usługi wspierające i rehabilitacyjne. Poszczególne elementy miały być wprowadzane etapowo. Ale niektóre, mimo upływu wyznaczonego terminu, wciąż nie zostały zrealizowane.

Jest tak np. z opieką wytchnieniową, która miała odciążyć od lipca 2017 r. rodziców dzieci niepełnosprawnych. Na razie jest dopiero w planach. W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Rodziny wskazało nowy termin wywiązania się z obietnicy – do końca pierwszego półrocza 2018 r.

Opieka wytchnieniowa ma polegać na zapewnieniu opieki niepełnosprawnemu dziecku lub osobie dorosłej na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. ze względu na zdarzenie losowe, niezbędny odpoczynek czy konieczność załatwienia codziennych spraw.

Rząd proponuje możliwość opieki wytchnieniowej w ramach usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi dzienne będą świadczone w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia dziennego (w dziennych domach pomocy lub środowiskowych domach samopomocy), a usługi całodobowe w ośrodkach wsparcia z miejscami całodobowymi okresowego pobytu (dzienne domy pomocy i środowiskowe domy samopomocy dysponujące miejscami całodobowymi), w mieszkaniach chronionych, w domach pomocy społecznej czy w rodzinnych domach pomocy.

Resort proponuje opiekę nad osobą niepełnosprawną w wymiarze do 120 godzin w roku kalendarzowym, a całodobowych usług świadczonych z pomocy społecznej – do 14 dni w roku kalendarzowym.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, aby głównym realizatorem opieki wytchnieniowej były gminy. Maksymalna kwota dofinansowania do takich usług ma wynosić 2400 zł.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA