fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Komornicy

Reforma egzekucji komorniczej od 1 stycznia 2019 r. choć brakuje rozporządzenia

Fotolia.com
1 stycznia we wtorek wchodzi w życie wielka reforma egzekucji komorniczej, a w piątek 28 grudnia nadal brakowało wielu aktów wykonawczych.

Mimo uchwalenia nowych ustaw o komornikach oraz o opłatach komorniczych na przełomie lutego i marca 2018 r., do tej chwili nadal nie została ogłoszona zdecydowana większość aktów wykonawczych – do piątku po południu ogłoszono ich tylko 11 na 29.

– Nadal nie było rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych ani rozporządzenia w sprawie rocznego sprawozdania z działalności komornika, którego przepisy powinny być implementowane do programów komputerowych kancelarii komorniczych. – Takie działanie, wbrew deklarowanym założeniom forsowanej reformy, spowoduje pogorszenie egzekucji. Mówiąc wprost, będziemy pracować z kartką i ołówkiem w ręku około pół roku, bo tyle zajmie wdrożenie tych zmian dostawcy oprogramowania – mówi „Rz" Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Wśród opublikowanych aktów wykonawczych jest natomiast np. rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika. Dla ułatwienia, formularz zawiera pouczenie, jak go wypełnić i złożyć, a druki będą udostępnione nieodpłatnie w kancelariach komorniczych i sądach oraz na stronach www.

– Możliwość wypełnienia gotowego druku powinna zlikwidować przynajmniej część braków formalnych takich wniosków i ułatwić wskazanie sposobu egzekucji – ocenia prezes Fronczek.

Podobne już opublikowane rozporządzenie (z 23 listopada 2018 r.) określa wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika, a to jest najbardziej typowy i najszybszy instrument usuwania uchybień komorniczych.

Inne ważne rozporządzenie ma regulować nagrywanie czynności komorniczych poza kancelarią. To będzie nowy obowiązek komornika i jedna z gwarancji prawidłowej egzekucji. Największe zmiany dotyczą jednak opłat komorniczych. Wprawdzie dwie główne opłaty 15 i 8 proc. ściągniętego długu zastąpi jedna, 8-proc., ale formalnie będą dochodem Skarbu Państwa i dopiero część z nich otrzyma komornik, który nadto ma płacić VAT (komornicy się przed nim jeszcze bronią). To wszystko wymaga biurokracji.

W ocenie komorników niektóre obecnie wydawane rozporządzenia będą prawdopodobnie wymagały nowelizacji w nieodległym czasie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA