fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wyłączenie możliwości stosowania klauzuli nadużycia prawa - wyrok SN

123RF
Przepis art. 5 Kodeksu cywilnego dotyczący bezprawnego użytku z prawa podmiotowego może być stosowany jedynie, gdy w inny sposób nie można zabezpieczyć interesu zagrożonego wykonywaniem prawa podmiotowego. Wskazuje on, że „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony".

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku I CSK 342/17 z 1 grudnia 2017 r.

Powódka wraz z mężem zakupiła od pozwanego samochód osobowy, który został przekazany wraz z kompletem kluczyków, dokumentem ubezpieczenia oraz fakturą (wypełnioną w języku francuskim). Z kolei mąż powódki tytułem zapłaty przekazał pozwanemu kwotę 62 000 zł. 27 lutego 2007 r. doszło do zatrzymania pojazdu przez prokuraturę w związku z podejrzeniem, że samochód zakupiony przez powódkę pochodzi z kradzieży. W związku z wadą prawną samochodu, Powódka w dniu 16 października 2008 r. złożyła pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jednocześnie wzywając pozwanego do zwrotu ceny nabycia pojazdu. Pozwany wskazał jednak, że nie był on stroną umowy sprzedaży oraz, że umowa sprzedaży w ogóle nie istnieje i odmówił zapłaty ww. kwoty na rzecz strony powodowej.

W konsekwencji, pozew został wniesiony do sądu rejonowego przez powódkę, która domagała się zasądzenia o...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA