fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odstąpienie od dochodzenia czynszu nie zwalania od zapłaty VAT

Adobe Stock
Gminy nie mogą skorygować faktur za najem pomimo, że nie otrzymają zapłaty od przedsiębiorców.

- Miasto (podatnik VAT czynny) podjęło uchwałę w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszów przypadających gminie (miastu) lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za miesiące: kwiecień i maj 2020 r. Miasto pomimo odstąpienia od dochodzenia należności od niektórych podmiotów, wystawiło odpowiednie faktury VAT za kwiecień i maj 2020 r., które odnoszą się do pełnej kwoty netto oraz pełnej kwoty podatku VAT, wynikających z zawartych umów najmu lub dzierżawy, a także odprowadziło VAT należny do urzędu skarbowego w pełnej wysokości. Czy miasto ma prawo wystawienia faktury korygującej i do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w związku z odstąpieniem przez nie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszów wynikających z umów najmu lub dzierżawy na p...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA