fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Wyprawka szkolna: ile uczeń może dostać na podręczniki

www.sxc.hu
Od 225 do 770 zł może dostać uczeń na podręczniki. Trzeba tylko złożyć wniosek do dyrektora szkoły.

O wyprawkę szkolną mogą w tym roku starać się rodzice uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, czwartej klasy technikum oraz wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie. Sytuacja materialna rodzin uczniów niepełnosprawnych nie będzie warunkiem dofinansowania.

Każda gmina ma też możliwość przyznania części pomocy uczniom z klas objętych programem niezależnie od ich zamożności. Dotyczy to dzieci z rodzin w szczególnej sytuacji, m.in. wielodzietnych, dotkniętych klęską żywiołową lub tych, w których występują ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania. Dla pozostałych kryterium dochodowe uprawniające do dofinansowania wynosi 574 zł. Co ważne, liczy się dochód z 2013 r.

Kwoty dofinansowania zależą od klasy, typu szkoły oraz stopnia upośledzenia ucznia. Wahają się od 225 zł do 770 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły. Mogą to zrobić rodzice, opiekunowie prawni lub za ich zgodą inne osoby, w tym nauczyciel czy pracownik socjalny.

Należy sprawdzić w gminie lub w szkole, do kiedy można ubiegać się o pomoc. Trzeba się spieszyć. Częstym terminem wyznaczanym przez samorządy jest 4 czy 5 września. Tylko w niektórych gminach o pomoc można wnioskować do połowy miesiąca.

Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów. Rodziny niespełniające kryterium dochodowego wniosek muszą uzasadnić.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA