fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dobra osobiste

Superstacja w audycji „Krzywe zwierciadło" nie obraziła uczuć religijnych

www.sxc.hu
Wypowiedzi prowadzących audycję „Krzywe zwierciadło" dotyczące Kościoła katolickiego, mieszczą się w granicach wolności słowa.

Tak uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie 2 września 2015 r. oddalając apelację Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji od wyroku Sądu Okręgowego, który uchylił decyzję przewodniczącego nakładającą karę na Superstację.

W dniu 21 stycznia 2013 roku przewodniczący KRRiT podjął decyzję nałożeniu na Superstację kary w wysokości 70 000 zł za naruszenie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

W ocenie Rady w audycji „Krzywe zwierciadło" wyemitowanej 22 lutego 2012 r. nadano treści sprzeczne z moralnością i dobrem społecznym, naruszające przekonania religijne.

Zdaniem przewodniczącego KRRiT w audycji prezentowane były wypowiedzi prześmiewcze dotyczące m.in. przedmiotów kultu religijnego, obrażające uczucia religijne odbiorców, jak również propagujące postawy dyskryminujące ze względu na wyznanie. Prowadzący „Krzywe zwierciadło" Jakub Wątły i Mariusz Gzyl wielokrotnie w sposób prześmiewczy i ironiczny odnosili się do Kościoła katolickiego oraz wyśmiewali się z jego przedstawicieli m.in. ojca Tadeusza Rydzyka.

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał jednak, iż Sąd Okręgowy prawidłowo ustalił satyryczny charakter audycji, a z uwagi na taki jej charakter granice wolności słowa w odniesieniu do treści w niej wypowiadanych są szersze. W konsekwencji wypowiedzi prowadzących audycję przywołane w zaskarżonej decyzji, mieszczą się w granicach wolności słowa.

Wyrok jest prawomocny, stronom przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Źródło: KRRiT
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA