fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osobowe

Urząd Ochrony Danych Osobowych zmienia strukturę i logo

Jan Nowak, prezes UODO
UODO
Od 1 grudnia 2019 r. zmieni się struktura oraz logo Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Doświadczenia zebrane od 25 maja 2018 roku, gdy rozpoczęliśmy stosowanie RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, uwidoczniły konieczność wprowadzenia zmian, by Urząd był bliżej obywateli i działał skuteczniej. Konieczne jest więc zmodyfikowanie struktury, by usprawnić działania, które przełożą się na lepszą ochronę danych osobowych obywateli - tłumaczy Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W UODO powstaną departamenty, które zastąpią dotychczasowe zespoły tematyczne. Te drugie zajmowały się nie tylko rozpatrywaniem skarg, ale i opiniowaniem projektów aktów prawnych, działalnością edukacyjną, prowadzeniem kontroli, obsługą zgłaszanych przez administratorów naruszeń oraz innymi zadaniami. Nowe departamenty nie będą kompleksowo zajmować się poszczególnymi sektorami, lecz skupiać się na realizacji konkretnych zadań np. rozpatrywaniu skarg czy przeprowadzaniu kontroli.

- Dotychczasowy podział spraw na sektory tematyczne okazał się działaniem w dobrym kierunku. Chcąc jednak zwiększyć efektywność prowadzonych postępowań podjęliśmy decyzję o stworzeniu Departamentu Skarg, którego pracownicy będą mogli skupić się wyłącznie na rozpatrywaniu skarg obywateli. Rozpatrywanie skarg jest jednym z głównych zadań organu nadzorczego, a ich ilość stale rośnie. Urząd prowadzi obecnie rekrutację, żeby sprostać temu wyzwaniu – powiedział prezes UODO.

W Departamencie Skarg powstaną wydziały zajmujące się poszczególnymi sektorami. W związku z tym np. skargi na samorządy czy różne urzędy trafią do Wydziału ds. Sektora Publicznego. Natomiast te związane z nieprawidłowościami w administrowaniu danymi w prywatnych firmach obsłuży Wydział ds. Sektora Prywatnego. Skargami pacjentów, pracowników, uczniów i ich opiekunów zajmie się Wydział ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa. Skargi na działalność banków, operatorów telefonii czy towarzystw ubezpieczeniowych rozpatrzy Wydział ds. Sektora Finansowego, Ubezpieczeń i Telekomunikacji.

Kluczowa dla organu nadzoru jest również obsługa zgłaszanych przez administratorów naruszeń ochrony danych osobowych i przeprowadzanie kontroli u administratorów. Zadania w tym zakresie zostaną powierzone Departamentowi Kontroli i Naruszeń, który będzie miał dwa wydziały: Kontroli oraz Naruszeń.

Na Departament Orzecznictwa i Legislacji złożą się trzy wydziały:

- Legislacji,

- Współpracy z Inspektorami Ochrony Danych

oraz

- Kodeksów i Certyfikacji.

Upowszechnianiem wiedzy o ochronie danych osobowych, jak i o samym UODO, zajmie się Departament ds. Komunikacji Społecznej. W jego kompetencjach będą relacje z mediami,  informowanie o bieżących działaniach UODO czy zmieniającej się rzeczywistości technologicznej, a także skuteczne informowanie obywateli na temat przysługujących im praw i działalności UODO (w tym obsługa infolinii).

Wraz z nowa strukturą zostało zmienione także logo Urzędu.

- Chcemy być Urzędem nowoczesnym i przyjaznym obywatelom i nowe logo ma to także odzwierciedlać – podsumowuje Jan Nowak, Prezes UODO.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA