fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osobowe

GIODO i Urząd Lotnictwa Cywilnego zadbają, by drony nie naruszały prywatności

123RF
GIODO poinformował o porozumieniu o współpracy między GIODO a Urzędem Lotnictwa Cywilnego, którego jednym z głównych celów jest budowanie świadomości użytkowników dronów, jak mają chronić naszą prywatność.

Bezzałogowe statki powietrzne coraz częściej pojawiają się na naszym niebie, obserwując, a niekiedy i nagrywając nie tylko to, co dzieje się w przestrzeni publicznej, ale także to, co z wysokości mogą zaobserwować na naszych prywatnych posesjach. Co więcej, odbywa się to zazwyczaj bez naszej zgody, a często i wiedzy, co w prosty sposób może prowadzić do naruszania naszej prywatności. Stąd potrzeba zapewnienia właściwej jej ochrony. Temu celowi służyć ma porozumienie o współpracy między Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) a Urzędem Lotnictwa Cywilnego (ULC). Przewiduje ono, że powyższy cel ma być osiągany m.in. poprzez:

• udział pracowników Biura GIODO w seminariach szkoleniowych dla instruktorów oraz egzaminatorów ULC. Podniesienie poziomu wiedzy kadry przygotowującej kandydatów do zdobycia świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych powinno przyczynić się do upowszechnienia jej wśród użytkowników dronów i zwiększyć ich świadomość w zakresie ochrony prywatności,

• podejmowanie wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do wszystkich użytkowników dronów,

• wymianę wiedzy oraz doświadczeń nabytych przez obie instytucje podczas realizacji statutowych zadań,

• wzajemne przekazywanie informacji o nieprawidłowościach, co pomoże wyeliminować błędy i zapobiegnie powstawaniu nowych naruszeń.

Porozumienie zostało zawarte 27 września 2017 r. w Warszawie, a podpisali je: dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Uroczystości tej towarzyszyło spotkanie eksperckie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Biura GIODO, ULC, reprezentanci Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, Fundacji Panoptykon, Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych oraz Komendy Głównej Policji.

Źródło: GIODO
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA