fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Minister wyznaczył termin egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2018 r.

Fotorzepa, Jerzy Dudek
20 marca 2018 r. o godz. 10 rozpoczną się egzaminy zawodowe dla kandydatów do zawodu adwokata i radcy prawnego. Potrwają cztery dni.
Minister Sprawiedliwości wyznaczył terminy egzaminu adwokackiego i radcowskiego. 20 marca 2018 r. o godz. 10.00 kandydaci będą zdawać część pierwszą, obejmującą rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego.
21 marca 2018 r. o godz. 10.00 rozpocznie się część druga, obejmująca zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego
22 marca 2018 r. o godz. 10.00 odbędzie się część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego.
23 marca 2018 r., również o godz. 10.00 - część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.
Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które  odbyły aplikację adwokacką lub radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osoby, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze oraz w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:
1. doktorzy nauk prawnych,
2. osoby, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
3. osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego:
- w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
- w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
4. osoby które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem po mocy prawnej na rzecz tych urzędów,
5. osoby, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
6. osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy,
7. osoby, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
8. osoby, które w terminie określonym w art. 69b ustawy – Prawo o adwokaturze, nie złożyły wniosku o wpis na listę adwokatów,
9. osoby, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze,
10. osoby, które w terminie określonym w art. 24(1) ustawy o radcach prawnych nie złożyły wniosku o wpis na listę radców prawnych,
11.  osoby, o których mowa w art. 29(2) ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA