fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Analizy Rzeczpospolitej

Ważny recykling i nowe materiały

materiały prasowe
Producenci opakowań z tworzyw sztucznych muszą coraz większą uwagę zwracać na trendy i innowacje związane z ochroną środowiska naturalnego.

Wartość rynku opakowań w Polsce co roku zwyżkuje o kilka procent. Rosną też wymogi stawiane firmom z branży.

– Producenci opakowań, choć w znacznie większym stopniu ich użytkownicy, odczują wzrost wymogów co do recyklingu, w szczególności opakowań z tworzyw sztucznych. To będzie zmuszać do zmiany sposobu produkcji, w szczególności opakowań wielomateriałowych – twierdzi Wacław Wasiak, dyrektor biura Polskiej Izby Opakowań.

Zwraca też uwagę, że od 2024 r. ma wejść w życie obowiązek mocowania korków do butelek. To niewątpliwie zmusi producentów do wprowadzenia nowych rozwiązań.

Krajowe firmy coraz więcej opakowań wysyłają na rynki zagraniczne. Dynamika wzrostu eksportu jest zresztą znacznie większa niż sprzedaży w Polsce.

– To zasługa dobrej sytuacji unijnej gospodarki. W 2018 r. prawie 90 proc. przychodów z eksportu branża opakowań uzyskiwała na jednolitym rynku UE – twierdzi Wasiak. Aby eksport rósł, niezbędne będzie m.in. podążanie za światowymi trendami w obszarze innowacji.

Rozwój technologiczny

Producenci opakowań z tworzyw powszechnie zwracają uwagę na rosnącą rolę recyklingu w ich działalności. – Konsumenci coraz częściej interesują się produktami spełniającymi coraz wyższe standardy środowiskowe. Możliwości recyklingu materiałów stosowanych w opakowaniach są ważnymi elementami dla konsumentów, którzy traktują opakowania jako potencjalny surowiec do produkcji nowych opakowań – uważa Grzegorz Pawlak, prezes Plast-Boksu. Dodaje, że firma ma tego świadomość, dlatego stosowane przez nią materiały do produkcji opakowań w 100 proc. podlegają recyklingowi.

Kolejny trend w branży to nieustanne inwestycje w produkcję i rozwój technologiczny zakładów produkcyjnych w celu zmniejszenia zużycia energii. – Dążymy do ulepszania procesów produkcyjnych, zakupując i stosując nowoczesne, energooszczędne, a przy tym wydajne maszyny i urządzenia peryferyjne, takie jak sprężarki, pompy do przesyłu materiału. Dbamy przy tym o należyty stan maszyn i urządzeń oraz planowanie produkcji zapewniające wykorzystanie maksymalnych zdolności produkcyjnych – mówi Pawlak. Wszystkie to służy ograniczaniu zużycia mediów i mniejszej ilości powstających odpadów, które mają negatywny wpływ na środowisko.

Prawo i biodegradacja

Na stosowanie materiałów przyjaznych środowisku stawiają też Suwary. – Na dzisiaj ten trend dopiero się zaczyna. Większość naszego portfolio stanowią jednak tworzywa do zastosowań technicznych i tam możliwości stosowania alternatyw recyklingowych są ograniczone – tłumaczy Wojciech Gielnik, wiceprezes Suwar. Jednak również ryzyko zastąpienia tworzyw innymi surowcami jest mniejsze. Według Gielnika najważniejsze innowacje wprowadzane na świtowym rynku opakowań dotyczą zastosowania materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, które można zabezpieczyć patentem. Chodzi zwłaszcza o zastosowanie innych materiałów niż tworzywa, które będą zachowywać odpowiednie właściwości i dodatkowo ulegać biodegradacji.

– Nowe regulacje prawne i rosnące zapotrzebowanie na biodegradowalne materiały powodują znaczący wzrost wykorzystania nowych technologii w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych i szukania rozwiązań w stosowaniu materiałów naturalnych. Rozważamy możliwość wprowadzenia do produkcji kompozytów z tworzyw biodegradowalnych, np. typu PLA, zwłaszcza dla opakowań zawierających się w definicji opakowań jednorazowego użytku – mówi z kolei prezes Plast-Boksu. Dodaje, że grupa jest na etapie analiz w obszarze pozyskania nowych technologii dotyczących wykorzystania tworzyw biodegradowalnych, które będą odpowiadały specyfice jej produkcji i spełniały odpowiednie wymagania prawne.

Mniejsza waga

Nie oznacza to jednak, że tworzywa jako materiał opakowaniowy zostaną wyparte z rynku. – Myślę, że opakowania produkowane dotychczas z plastiku po zastąpieniu ich materiałem biodegradowalnym lub pochodzącym z recyklingu obronią swoją pozycję, szczególnie wobec alternatywnych materiałowo opakowań, tj. szkła, gdzie mamy do czynienia z oligopolem – mówi Gielnik.

Innowacyjność to jeden z czynników, które pozwalają wielu firmom z branży budować swoją pozycję konkurencyjną na rynku i napędzają je do dalszego rozwoju. Jednocześnie zleceniodawcy coraz większą uwagę zwracają nie tylko na odpowiedni wybór materiałów, ale i na wagę opakowań. – Dlatego stale pracujemy nad tworzeniem innowacyjnych opakowań o mniejszej masie. Intensywne badania, które prowadzimy w tym zakresie, pozwalają nam tworzyć coraz lżejsze opakowania przy zachowaniu jednocześnie ich zasadniczych cech, takich jak stabilność, sztywność, trwałość, estetyczny wygląd, łatwość napełniania i wygoda użytkowania – twierdzi Pawlak. Dodaje, że za zmniejszeniem ciężaru opakowania idzie wiele korzyści. Do najważniejszych zalicza redukcję zużywanego surowca, kosztów transportu i energii.

Panaceum prawie na wszystko

Michał Duszczyk

Opakowania w erze innowacji powinny być nie tylko funkcjonalne, ale również „inteligentne".

Innowacje coraz wyraźniej wkraczają w niemal każdy sektor gospodarki – szybciej lub czasem wolniej adaptowane, z mniejszym lub większym entuzjazmem wchłaniane przez firmy rewolucjonizują poszczególne branże. Nie ma wątpliwości, że bez nich o dynamicznym rozwoju przedsiębiorstwa i skutecznej rywalizacji na konkurencyjnym rynku można zapomnieć. Dotyczy to również sektora opakowań, który obwarowany jest restrykcyjnymi regulacjami, zwłaszcza w kwestii recyklingu.

Opakowania w erze innowacji powinny być nie tylko funkcjonalne, ale również „inteligentne", i to pod wieloma względami. Chodzi zarówno o wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii, które usprawnią logistykę, zbiór i analizę danych, jak też rozwiązań „eko". Branża ta tworzy produkty, które potem mogą stać się niepożądanymi odpadami – opakowania z tworzyw sztucznych, wypełniacze, folie bąbelkowe to istotne wyzwanie w kontekście ochrony środowiska. Ale i nowatorskie (dotyczy to choćby technik segregacji opakowań wielomateriałowych pozwalających na recykling). Ograniczenie ich negatywnego wpływu staje się jednym z kluczowych zadań branży. Podobnie jak ograniczenie energochłonności produkcji. Zatem ograniczanie zużycia mediów i ilości powstających w trakcie produkcji opakowań odpadów, a także zastąpienie materiałów np. z tworzyw sztucznych tymi biodegradowalnymi to priorytety tego prężnego w naszym kraju sektora gospodarki.

Lekiem mają być innowacje, ale część firm z branży w nowych technologiach upatruje również panaceum na wyzwania, z którymi mierzy się dziś cały rynek – chodzi o rosnące koszty zatrudnienia oraz surowców potrzebnych do produkcji. Niestety, o ile świadomość tych wyzwań jest nad Wisłą powszechna, o tyle w przypadku nowatorskich sposobów walki z tymi problemami wciąż można czuć niedosyt. Dowodzą tego badania KPMG, z których wynika, że aż 63 proc. firm działających w branży poligrafii i opakowań nie planuje inwestycji w technologie informacyjne. Dane nie są alarmistyczne, bo – jak zauważa Stowarzyszenia Papierników Polskich – rodzimy rynek opakowań jest na dobrym, europejskim poziomie pod względem wykorzystywanych technologii oraz obowiązujących standardów. Z drugiej jednak strony w dzisiejszych czasach brak inwestycji tego typu może oznaczać utratę wielu szans rozwojowych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wdrażanie innowacji to proces ciągły, który w wyraźny sposób buduje przewagi rynkowe firm nad konkurencją, niezależnie od sektora, w którym one działają.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA