fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 20 kwietnia 2019 r.

• ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim (DzU z 5 kwietnia 2019 r., poz. 642)
• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej (DzU z 18 kwietnia 2019 r., poz. 719)
• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich (DzU z 18 kwietnia 2019 r., poz. 721)
• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru świadectwa sprzętu nawigacyjnego (DzU z 18 kwietnia 2019 r., poz. 722)
• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru rejestru unijnych świadectw zdolności żeglugowej (DzU z 19 kwietnia 2019 r., poz. 729)
• rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości – z wyjątkiem niektórych przepisów które wejdą w życie 1 maja (DzU z 19 kwietnia 2019 r., poz. 731)
• rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych – z wyjątkiem niektórych przepisów które wejdą w życie 1 maja (DzU z 19 kwietnia 2019 r., poz. 732)
• rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa - z wyjątkiem niektórych przepisów które wejdą w życie 1 maja (DzU z 19 kwietnia 2019 r., poz. 733)
• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej (DzU z 19 kwietnia 2019 r., poz. 735)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA