Status studenta zwalnia ze składek bez względu na datę wypłaty

Nawet jeśli zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za okres, gdy posiadał status studenta, już po utracie tego statusu, nie podlega ono składkom na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne.

Publikacja: 11.01.2024 02:00

Status studenta zwalnia ze składek bez względu na datę wypłaty

Foto: Adobe Stock

- Zleceniobiorca od 18 września 2023 r. posiadał status studenta. Wynagrodzenie w  naszej firmie jest wypłacane z przesunięciem, tj. za wrzesień 2023 r. wynagrodzenie zostało wypłacone 15 października 2023 r. Zleceniodawca potrącił ZUS od całego wynagrodzenia za wrzesień 2023 r., mimo że na 15 października 2023 r. osoba ta już nie podlegała ZUS, gdyż miała status studenta. Postąpiliśmy opierając się na interpretacji indywidualnej ZUS z 25 września 2023 r. Oddział w Lublinie (DI/200000/43/ 890/2023). Zgodnie z nią: (...) Z  przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że została zawarta umowa zlecenia na okres od czerwca 2023 r. do grudnia 2023 r. Podpisując umowę zlecenia zleceniobiorca oświadczył, iż posiadał status studenta do 10 lipca 2023 r. wobec powyższego od 11 lipca 2023 r. zleceniobiorca został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, wynagrodzenie za czerwiec 2023 r. otrzymał 14 lipca 2023 r. Wypłata wynagrodzenia, zgodnie z zawartą umową zlecenia, odbywała się z miesięcznym przesunięciem. Zdaniem przedsiębiorcy podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne w lipcu 2023 r. stanowi kwota przychodu otrzymana przez zleceniobiorcę w dniu 14 lipca 2023 r. Wynagrodzenie należne było za pracę wykonaną w czerwcu 2023 r., kiedy zleceniobiorca posiadał jeszcze status studenta, ale wypłata wynagrodzenia nastąpiła w dniu 14 lipca 2023 r. Zleceniodawca naliczył i odprowadził składki od wynagrodzenia zgodnie ze schematem podlegania do ubezpieczeń na dzień wypłaty, tj. 14 lipca 2023 r. Zakład potwierdza prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy (...). W kwestii wypłaty, organ rentowy wskazał, że warunkiem uwzględnienia wynagrodzenia w podstawie wymiaru składek jest jego faktyczna wypłata bądź pozostawienie do dyspozycji pracownika, a w tym wypadku zleceniobiorcy. W konsekwencji, mimo że praca została wykonana przez zleceniobiorcę w czasie, kiedy miał jeszcze status studenta, to składki od jego wynagrodzenia należy odprowadzić. Czy postąpiliśmy słusznie odprowadzając składki od całego tego wynagrodzenia wypłaconego w październiku? – pyta czytelniczka.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność