- Sąd oddalił moją skargę na decyzję ZUS, który odmówił mi umorzenia składek na moje własne ubezpieczenia. Aktualnie sytuacja majątkowa się pogorszyła przez wypowiedzenie kredytu bankowego. Czy skoro sąd rozstrzygnął sprawę, zamyka to mi drogę do kolejnej próby np. wniosku o rozłożenie na raty? – pyta czytelnik.

Wydanie niekorzystnej decyzji, a następnie wyroku sądu administracyjnego, nie przekreśla możliwości przedsiębiorcy ubiegania się ponownie o umorzenie składek ZUS czy wnioskowania o rozłożenie zaległości na raty. Kluczowe jest jednak, aby nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych, czyli np. pogorszenie sytuacji majątkowej. W interesie płatnika jest, aby ponowić wniosek do ZUS w przedmiocie ulgi z argumentacją wykazującą pogłębienie trudnej sytuacji majątkowej czy finansowej. ZUS rozważy wpływ m.in. wypowiedzenia umowy kredytowej na zmianę wspomnianej sytuacji.