Projekt KO ws. aborcji: szpital nie zasłoni się klauzulą sumienia lekarzy

Świadczeniodawca, który zawarł umowę z NFZ na opiekę nad ciężarnymi, będzie musiał udzielać wszystkich świadczeń, także tych obejmujących przerywanie ciąży.

Publikacja: 25.01.2024 15:58

Projekt KO ws. aborcji: szpital nie zasłoni się klauzulą sumienia lekarzy

Foto: Adobe Stock

Jeśli lekarze będą powoływać się na klauzulę sumienia, świadczeniodawca będzie musiał zatrudnić podwykonawcę, by wywiązać się z kontraktu z NFZ. Świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej nad osobą w ciąży obejmować będą bowiem także przerywanie ciąży. Zabieg ten będzie zaś legalny w każdym przypadku do 12 tygodnia ciąży. Lekarze nie będą mogli odkładać aborcji. Będą mieli obowiązek wykonania zabiegu w ciągu 72 godzin od momentu wyrażenia woli przerwania ciąży przez kobietę. Tak wynika z poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie, złożonego w Sejmie przez część posłów Koalicji Obywatelskiej. Do projektu dołączono listę posłów KO. Przy większości nazwisk nie ma podpisu wyrażającego poparcie.

Projekt Koalicji Obywatelskiej ws. aborcji — co zawiera

Projekt przewiduje, że przerwanie ciąży w sytuacji wystąpienia ciężkich i nieodwracalnych wad płodu byłoby możliwe do końca 24. tygodnia jej trwania. Natomiast gdy wykryta choroba uniemożliwia płodowi samodzielne życie i nie ma możliwości jej wyleczenia, przerwanie ciąży jest dopuszczalne bez ograniczeń. Z kolei aborcja w przypadku podejrzenia, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, byłaby możliwa do 18. tygodnia jej trwania na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę w ciąży pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Czytaj więcej

Do Sejmu trafiła ustawa o bezpiecznym przerywaniu ciąży

Projekt Koalicji Obywatelskiej zakłada też wprowadzenie do programów nauczania szkolnego wiedzy o życiu seksualnym człowieka, ochronie zdrowia reprodukcyjnego i o zasadach świadomego rodzicielstwa. Minister edukacji w rozporządzeniu określi sposób nauczania szkolnego tej tematyki i wprowadzi ją do systemu dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Nowa ustawa miałaby zastąpić ustawę z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu, obecny zakaz aborcji w Polsce zagraża życiu i zdrowiu kobiet. Doprowadziła do tego decyzja Trybunału Konstytucyjnego podjęta przez niezgodny z prawem skład. Prawo do ochrony zdrowia jest prawem konstytucyjnym, a zabieg aborcji mieści się w zakresie tego prawa.

- Ustawodawca może uchwalić ustawę niezgodną z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, co może być później kwestionowane przed Trybunałem. Należy jednak zważyć na stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie skuteczności orzeczeń Trybunału zapadłych z udziałem sędziów powołanych w skutek deliktu konstytucyjnego. W świetle stanowiska SN oraz ETPCz nie można akceptować orzeczeń z udziałem sędziów dublerów – podkreśla Prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z UW.

Drugi projekt w Sejmie dotyczący aborcji

Propozycja części posłów z KO to już drugi projekt w Sejmie dotyczący aborcji. Do pierwszego czytania został skierowany projekt Lewicy. Legalizuje on aborcję do 12. tygodnia trwania ciąży. Po 12. tygodniu przerwanie ciąży byłoby możliwe, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia, w tym w szczególności zdrowia fizycznego lub psychicznego; wyniki diagnostyki prenatalnej lub inne przesłanki medyczne wskazują na to, że występują nieprawidłowości rozwojowe lub genetyczne płodu albo istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest następstwem czynu zabronionego.

Czytaj więcej

Sondaż: Wyborcy nowej koalicji chcą aborcji na życzenie
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego