Tytuł  Kobiety Adwokatury 2017 został już przyznany 16 lutego, ale nazwisko laureatki oraz innych wyróżnionych osób poznamy 8 marca podczas uroczystości, która odbędzie się w Centrum Prasowym PAP.

Laureatkę wybrała kapituła, w skład której wchodzą: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca, adw. Anna Bogucka-Skowrońska, adw. Marta Tomkiewicz, adw. Karolina Kuszlewicz, adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, dr Sylwia Spurek, zastępczyni RPO ds. Równego Traktowania, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, dr Krzysztof Śmiszek, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

- Przyznając tytuł „Kobiety Adwokatury" chcemy zwrócić uwagę na to, jak wiele jest wśród nas koleżanek, które wykonując tę niełatwą i czasochłonną profesję, odnoszą sukcesy nie tylko zawodowe. Ta nagroda ma również zachęcić inne adwokatki do zaangażowania w życie samorządu, w działalność naukową, społeczną czy edukacyjną. – powiedziała Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca kapituły nagrody oraz przewodnicząca zespołu ds. kobiet przy NRA.

Podczas uroczystości zostanie zaprezentowana publikacja „Temida wyemancypowana" – słownik, zawierający biografie kobiet adwokatów i kobiet sędziów autorstwa prof. dr. hab. Lecha Krzyżanowskiego i sędziego Witolda Oknińskiego.