Nagrodę adwokatury otrzymywali dotychczas dziennikarze za publikacje na tematy prawne, za obiektywizm, „wyważone sądy i spokojne opinie". Po raz pierwszy NRA przyznała ją osobie duchownej, naukowcowi i znawcy prawa kanonicznego, choć także autorowi cotygodniowych felietonów w „Gościu Niedzielnym".

– W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy stępienie zasad etycznych, więc istnieje ogromna potrzeba wyeksponowania ich w życiu społecznym, a szczególnie wśród prawników tak prezes NRA Stanisław Rymar uzasadnił podczas uroczystości wręczenia nagrody decyzję o jej przyznaniu.

Ksiądz prof. Sobański otrzymał ją za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury prawnej – dodał Stanisław Mikke, redaktor adwokackiego czasopisma „Palestra", w którym laureat pisał m.in. o etyce zawodów prawniczych.

Ksiądz profesor Remigiusz Sobański ma 77 lat. Urodził się w Miasteczku Śląskim. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1954 r. Był wikariuszem parafii w Szopienicach i Zebrzydowicach. Od 1957 r. pracuje w sądownictwie kościelnym. Jest profesorem prawa kanonicznego.

Przez wiele lat związany był z Akademią Teologii Katolickiej (dziś: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. W latach 80. XX w. był jej rektorem. Od 1991 r. wykłada prawo kanoniczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, prowadzi też zajęcia z prawa kościelnego i teorii prawa. Jest wybitnym specjalistą w tych dziedzinach, autorem wielu publikacji (m.in. „Kościół jako podmiot prawa"), doktorem honoris causa Uniwersytetu w Bonn.

Dziękując za wyróżnienie, ks. prof. Sobański ocenił, że otrzymał je raczej za publikacje społeczno-prawne niż kanonistyczne.

– Prawo to wartość niezbędna, niezastąpiona, ale zawsze na drugim miejscu. Przed prawodawcą powinien iść prorok – zacytował fragment jednego ze swoich felietonów z „Gościa Niedzielnego". Mówił też od czego zależy funkcjonowanie prawa: od woli sprawiedliwości, woli jego przestrzegania oraz od poczucia solidarności w społeczeństwie.

Laureatami Złotych Wag byli poprzednio dziennikarze: Marta Pionkowska i Jan Ordyński ( 2005 r.), Anna Godzwon i Stanisław Podemski (2006).