Zdegradowany za czasów Ziobry prokurator wygrywa przed sądem

Pełniący do niedawna funkcję p.o. prokuratora krajowego Jacek Bilewicz ma szansę na odszkodowanie. Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok odmawiający uznania niesłuszności degradacji prokuratora przez Zbigniewa Ziobrę - informuje portal oko.press.

Publikacja: 29.03.2024 11:57

Prokurator Jacek Bilewicz

Prokurator Jacek Bilewicz

Foto: PAP/CTK.

Portal przypomina, że Jacek Bilewicz był jednym z 113 zdegradowanych w 2016 roku przez Zbigniewa Ziobrę. Z likwidowanej wówczas prokuratury generalnej trafił do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Prokurator Jacek Bilewicz pozywa za degradację

Pozew za degradację Bilewicz złożył w 2019 roku, domagając się 76 tysięcy złotych odszkodowania za dyskryminacyjne ukształtowanie stosunku pracy i nierówne traktowanie.

Oko.press przypomina, że we wrześniu 2021 sąd okręgowy oddalił pozew głównie z powodów formalnych. Uznał, że Bilewicz źle oznaczył pozwanych i że jego roszczenie się przedawniło. "Sąd uznał, że pracodawcą Bilewicza w momencie degradacji była Prokuratura Krajowa, do której był przyporządkowany po likwidacji prokuratury generalnej. Bilewicz wskazał ją w pozwie. Jednak w trakcie procesu sąd wezwał go do określenia, kogo pozywa. Wtedy Bilewicz doprecyzował, że Skarb Państwa – Prokuraturę Krajową. Sąd na tej podstawie uznał, że dopiero w trakcie procesu prawidłowo oznaczył pozwanego pracodawcę. Zrobił to więc za późno, bo sprawa się już przedawniła. Tymczasem od samego początku Bilewicz wskazywał jako pozwaną Prokuraturę Krajową – reprezentowaną przez Bogdana Święczkowskiego" - czytamy.

SO orzekł ponadto, że roszczenie Bilewicza jest niezasadne, ponieważ  zmiana struktury prokuratury była zmianą ustrojową i Zbigniew Ziobro miał prawo do decyzji degradacyjnych

W środę 27 marca 2024 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Stwierdził, że sąd okręgowy nie rozpoznał istoty sprawy i bezzasadnie przyjął, że sprawa się przedawniła.


Czytaj więcej

Zdegradowani za Ziobry, wrócili za Bodnara. 21 prokuratorów z aktami powołania
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego