Sejmowa nadzwyczajna podkomisja poświęciła całą środę na prace legislacyjne nad projektami ustaw o prokuraturze i przepisami ją wprowadzającymi.

Obecni na środowym posiedzeniu prokuratorzy walczyli do końca o kształt swojej nowej ustawy.

Udało im się przeforsować poprawkę, w myśl której wydalenie z zawodu nastąpi, gdy prokurator popełni tylko przestępstwo umyślne, a nie każde (w tym też nieumyślne, np. będąc trzeźwy, spowoduje wypadek samochodowy).

W trakcie posiedzenia prokuratorzy mówili także o wprowadzeniu L-4 płatnych w wysokości 100 proc. poborów.

Twierdzili, że wobec zapowiedzi przywrócenia pełnej płatności L-4 dla policjantów oni również domagają się zmiany (także wobec sędziów). Zgodnie z projektem nowej ustawy o prokuraturze nadal jednak prokurator na zwolnieniu lekarskim ma otrzymywać 80 proc. poborów.

Sprawozdanie ma być gotowe na piątek na posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ta musi je przyjąć, bo Sejm wpisał już drugie czytanie obu projektów na posiedzenie rozpoczynające się 27 stycznia. Jeśli nie pojawią się poprawki, to ustawa może zostać uchwalona. Nic więc dziwnego, że posłowie spieszą się z pracami legislacyjnymi. Ustawa musi wejść w życie 4 marca 2016 r., bo do tego czasu prezydent Andrzej Duda musi wyznaczyć jednego z dwóch wybranych pod koniec 2015 r. kandydatów na nowego prokuratora generalnego. 30 marca kończy się bowiem kadencja Andrzeja Seremeta. Wiadomo jednak, że Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości chce połączenia tych funkcji.

Za kilka tygodni prokuraturę czekają więc duże zmiany. W dniu wejścia w życie noweli zniknie Prokuratura Generalna, a powstanie Prokuratura Krajowa (PK). Zajmie się prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach ścigania przestępczości zorganizowanej i najpoważniejszej korupcji.

W PK powstać ma wydział spraw wewnętrznych, który poprowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach najpoważniejszych czynów przestępczych, popełnionych przez sędziów, prokuratorów i asesorów. Znikną prokuratury apelacyjne, a zamiast nich powstaną jednostki regionalne. Będą w nich tworzone wydziały do ścigania najpoważniejszej przestępczości: finansowo-skarbowej oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu na dużą skalę. Potem im niższy szczebel prokuratury, tym mniejsza waga spraw.

Etap legislacyjny: przed drugim czytaniem