Trybunał Konstytucyjny zajmie się wynagrodzeniami prokuratorów

Na początku stycznia Trybunał Konstytucyjny ma zająć się przepisami ustawy okołobudżetowej na 2023 r. dotyczącymi zasad ustalania wynagrodzeń prokuratorów.

Publikacja: 10.12.2023 08:37

Trybunał Konstytucyjny zajmie się wynagrodzeniami prokuratorów

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Wniosek w tej sprawie złożył  w sierpniu br. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP (ZZPiPP). Związkowcy wystąpili do TK o  rozpatrzenie go  łącznie z trzema analogicznymi wnioskami dotyczącymi sposobu ustalenia podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziów na rok 2023.  Dostrzeżono to w samym TK. 

- Ekonomika procesowa nakazywałaby łączne rozpoznanie wszystkich czterech wniosków – wyjaśnił przewodniczący składu TK sędzia Bartłomiej Sochański.

Tak się jednak jednak nie stało. 8 listopada 2023 r. TK uznał, że ustawą okołobudżetową nie można obniżać uposażeń sędziów, więc wyliczenie sędziowskich wynagrodzeń na podstawie ustawy z 1 grudnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023  jest niezgodne z konstytucją.  Po stronie władzy wykonawczej powstał obowiązek wyrównania sędziom zamrożonych wynagrodzeń za 2023 r. 

Czytaj więcej

Po wyroku TK rząd Morawieckiego chce szybko wyrównać krzywdy sędziom

Prokuratorów dotyczą te same zasady. Wskazał to sam Trybunał, w uzasadnieniu wyroku pisząc, iż „wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów prokuratur rejonowych i okręgowych jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziów w takich samych jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych”.  

Czy TK może wydać wyrok?

Wyrok, który zapadłby po zapowiedzianej na 9 stycznia 2024 r. rozprawie w sprawie K 26/23, powinien być zatem formalnością. Ale zgodnie z art. 59 ust 1 pkt 4 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, postępowanie powinno być umorzone, jeżeli akt normatywny w zakwestionowanym zakresie utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał. Ustawa okołobudżetowa wygasa zaś  31 grudnia 2023 r.

Nie wiadomo jak tę kwestię potraktuje pięcioosobowy skład orzekający, któremu ma przewodniczyć Krystyna Pawłowicz.

Prokuratorzy apelują

Tymczasem przewodniczący ZZPiPP prokurator Jacek Skała uważa, że listopadowy wyrok TK daje podstawę do waloryzacji wynagrodzeń nie tylko sędziów, ale też prokuratorów w 2023 r.  A Rada Głównej ZZPiPP w stanowisku z 6 grudnia 2023 r.  zaapelowała do Sejmu o natychmiastowe przywrócenie praworządności przy kształtowaniu wynagrodzeń sędziów i prokuratorów: 

"Mając świadomość stanowiska Ministerstwa Finansów, a także przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 5 grudnia 2023 r. projektu nowelizacji ustawy „okołobudżetowej” na 2024 r. apelujemy do większości sejmowej o niezwłoczne uchwalenie ustawy, przypominając jednocześnie, że w trakcie prac parlamentarnych nad budżetem na rok 2023 ówczesna opozycja składała poprawki przywracające zasady kształtowania wynagrodzeń sędziów i prokuratorów w oparciu o ustawy regulujące ustrój sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. " - czytamy w stanowisku.

Czytaj więcej

Rząd przyjął projekt ustawy znoszącej "zamrożenie" wynagrodzeń prokuratorów

Wniosek w tej sprawie złożył  w sierpniu br. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP (ZZPiPP). Związkowcy wystąpili do TK o  rozpatrzenie go  łącznie z trzema analogicznymi wnioskami dotyczącymi sposobu ustalenia podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziów na rok 2023.  Dostrzeżono to w samym TK. 

- Ekonomika procesowa nakazywałaby łączne rozpoznanie wszystkich czterech wniosków – wyjaśnił przewodniczący składu TK sędzia Bartłomiej Sochański.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a