Założeniem pomysłodawców było, aby strona ta, która skierowana jest do potencjalnych klientów adwokatów, stanowiła istotny element promocji ich usług i by z czasem stała się „stroną pierwszego wyboru" dla wszystkich szukających pomocy prawnej.

Uruchomienie strony www.pomocadwokata.com połączone zostało z akcją promocyjną, polegającą na umieszczeniu w sądach na terenie izby i urzędach publicznych standów z plakatami oraz ulotkami promujących adwokatów i ich usługi. W tym zakresie izba krakowska skorzystała z cennych doświadczeń i materiałów promocyjnych otrzymanych od izby adwokackiej w Łodzi.

To początek rozpoczętej w krakowskiej izbie adwokackiej na większą skalę akcji promocyjno-wizerunkowej, mającej na celu poprawę sytuacji zawodowej adwokatów izby.

ORA w Krakowie pragnie podziękować tym wszystkim adwokatom z całej Polski, którzy przekazali swoje cenne i życzliwe uwagi w trakcie prac związanych z tworzeniem strony www.pomocadwokata.com.

- adw. Paweł Gieras, Dziekan ORA w Krakowie