Uchwała w tej sprawie została przyjęta podczas posiedzenia plenarnego 26 maja w Opolu - informuje Naczelna Rada Adwokacka.

Przed rozpoczęciem wykonywania zawodu adwokat musi zgłosić właściwej okręgowej radzie adwokackiej wykonywanie zawodu w każdej formie oraz w każdej spółce. Teraz do takiego zgłoszenia trzeba  dołączyć odpis umowy spółki, jeżeli zawód będzie wykonywany w tej formie. Zgłoszeniu podlegają także zmiany umowy spółki.

Nowością jest dopuszczenie braku oznaczenia lokalu, w którym adwokat wykonuje zawód.  Adwokat musi jednak zawiadomić pisemnie (czyli teraz także w formie elektronicznej) okręgową radę adwokacką o braku możliwości lub celowości oznaczenia lokalu i wskazać tego przyczynę. Jeżeli ORA nie wyrazi sprzeciwu, adwokat nie będzie musiał mieć szyldu.  Z tym że ORA będzie mogła wyrazić swój sprzeciw w każdym czasie.

Czytaj więcej

Rewolucja w palestrze: adwokaci mogą się już reklamować