Do wyboru doszło podczas zjazdu radców, we czwartek późnym wieczorem. Na Bobrowicza głosowało 165 spośród 316 delegatów.  Kontrkandydatami byli Maria Ślązak (104 głosy) i Ryszard Ostrowski (47 głosów). Wybór zapadł mimo zastrzeżeń niektórych działaczy samorządu, że kandydowanie po raz trzeci jest sprzeczne z etyką radcowską. Bobrowicz był już bowiem prezesem KRRP przez dwie kadencje (2007-2013).

Przedstawiając swój program działania, zwycięzca wyborów wspominał m.in. o konieczności obrony niezależności zawodu i podjęcia nowej ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej radców. – Trzeba też rozwinąć kształcenie radców w ramach umiejętności miękkich, związanych z obsługą klienta i marketingiem. Tego nie ma w programie studiów prawniczych ani aplikacji, a żeby utrzymać pozycję na rynku, trzeba się tego nauczyć – mówił podczas prezentacji swojej kandydatury.

Maciej Bobrowicz ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a radcą prawnym jest od 1983 r. Prowadzi kancelarię w Zielonej Górze. W swojej praktyce zajmuje się prawem gospodarczym, w szczególności budowlanym i ochroną własności intelektualnej. Z pasją propaguje mediację w sporach gospodarczych. Był członkiem zespołu opracowującego zmiany w procedurze cywilnej w zakresie mediacji cywilnych, wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy konfederacji Lewiatan i mediatorem w Centrum Mediacji Gospodarczej Lewiatana. Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej otrzymał w 2013r. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.